Агресия


Категория на документа: Психология
ШУ " Епископ Константин Преславски"
Педагогически факултет
Катедра Психология

Тема: Агресия

Изготвил: Елица Василева Николаева
Специалност: Психология, магистър, І курс, ІІ семестър, задочно обучение
Фак. № 30 МКП

Съдържание

І.Физиологическа основа на агресията..................................3 стр.
ІІ.Същност на агресията..........................................................3 стр.
ІІІ. Състояние на проблема в психологията.........................5 стр.
ІV. Причини за появата на агресия......................................13 стр.
V. Влияние на телевизията и филмите върху агресията....14 стр.
VІ. Личността на агресора....................................................15 стр.
VІІ. Справяне с агресията.....................................................16 стр.
VІІІ. Използвана литературя................................................20 стр.

* І. Физиологическа основа на агресията

Системата агресиван поведенчески акт включва три елемента :
- постъпваща информация, определена от въздействията на външната среда, които се възприемат от сетивата, анализаторите и влияят върху личността;
- пропускане на приетата информация през мозъка и неговите механизми, създадени в резултат на взаимодействие между индивида и миналия му опит;
- изходна реакция - особености на индивидуалното и социално поведение, които са видими прояви на агресия.

* ІІ. Същност на агресията.
Агресия - от латински - нападам, пристъпвам или прокарвам със сила своята гледна точка; атакуване на другия. Агресивното поведение е нападателно поведение и е един от механизмите за психична защита на лимността. Агресията е поведение, което цели да причини загуба или вреда на друго живо същество, което се стреми да избегне едно такова отношение към себе си. Агресията е израз на много голям енергиен заряд в човешката душевност. Тя носи в себе си огромен разрушителен потенциал, чиито последствия застрашават самото съществуване на цивилизацията. Понятието агресивност е социално качество на личността и означава нападателност с използването
на сила с цел да се нанасят определени вреди. В широк смисъл това е всяко експанзивно, упражняващо принуда върху обекта или друго лице поведение, водещо до увреждания при недостатъчна защита. Агресивното поведение може да се извършва по следните начини:
* Моторно , физическа / агресивно действие/
* Речево / вербална агресия/
* Изразно / експресивна агресия/
* Свързано със средства / инструментална агресия/

* С правила / напр. Състезания/
* Без правила
* Непосредствен израз на подбуда / напр. Изблик на гняв/
* Направлявано / напр. Коварно отмъщение/
* Инициативна
* Отбранителна
* Психическа
* Въображаема
* Временна /епизодична/
* Постоянна /продължителна/
* Масова /стихийна/
* Автоагресия и др.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Агресия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.