Агресия при тийнейджърите


Категория на документа: Психология


 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ "

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА "ОБЩА И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПСИХОЛОГИЯ"

Агресия при тийнейджърите

(Курсова работа по специалност Педагогическа психология)

Изготвил: Научен ръководител:
Прасковия Доломанжи доцент Й.Янкулова

Специалност: Психология гл.ас. С.Брик

Курс: Втори

Фак. № 870349

София, май 2014 г.

Съдържание

Въведение

1)Същност на агресията и агресивното поведение.

2)Агресията и агресивното поведение при тийнейджърите.

3)Агресия в училището и изследвания по темата.

Заключение

Литература

Увеличаването на тийнейджърската агресивност е една от най-острите проблеми,обсъждана не само сред психолозите,педагозите,родителите и лекарите,но и сред всичкото общество. Според мен,актуалността на темата е без съмнение, защото днес в много държави се наблюдава бърз разтеж на агресивността с различни форми на жестокост,преступност,чиито участници много често са тийнейджърите. Това е голям проблем ,който трябва да се разреши колкото може по-бързо.Освен това и в училището агресивността на тийнейджърите се наблюдава почти всяка минута, чиито последици са телесни увреждения,психични нарушения на малтерираните ученици и чупене на училищното имущество.Много често преподавателите не знаят какво да правят с проблемните ученици , как да управляват с тях и кой подход е по-добре да използват в тази ситуация,защото е необходимо не само да се обясни на тийнейджъра какво му е позволено, но и да се останат в добри отношения.

1)Същност на агресията и агресивното поведение.

Природата за възникването на агресията изследователите я обясняват по различен начин,но почти всички са едини в мнението,че по време на тийнъйджерката възраст се наблюдава израстване на агресията.Агресията в тази възраст в определена степен може да бъде полезна:тя помага да се преодолее страхът, да се отстояват собствените интереси,да се защищават от външни заплахи.От друга страна ,е възможно възникване на деструктивна агресия,която подтиква тийнейджъра на извънзаконни действия.

Давайки определение на агресивността, редица от изследователи се опитват да го направят въз основа на изучаването на обективно наблюдаваните явления, най-чнсто актове на поведението.Напимер, Басс(Buss A.,1961) определя агресията като "реакция",в резултат на която други организъм получава болезнен стимул,а Уилсън (Uilson, 1964) като "физическо действие или угроза за такъв вид действия от страна на един индивид,които намаляват свободата и генетичното приспосабяне на другия индивид".

Мисля,че най-добрия вариант да се определи термина агресия -е тя да се разглежда комплексно.Агресията е всяка форма на поведение,чиято цел е да навреди на друго живо същество.Причини за агресивното поведение са:биологични, социални и психични фактории

2)Агресията и агресивното поведение при тийнейджърите.

Специфичността на агресивното поведение при тийнейджъра се предопределя в повечето случаи според нивото на зависимост от мнението на свърстниците. Агресивните тийнейджъри по-често са ориентирани върху индивидуалните ценности,които са свързани с финансова обеспеченост. Агресивността на тийнейджъра в много случая зависи от неговия статус в групата. Високо ниво на агресивност е свойствено на лидерите и отхвърлените личности.Първите за сметка на агресията се самоутвърждават в обществото,а отхвърлените се опитват да се вдигнат от своето положение.

Тийнейджърите усвояват моделите на агресивното поведение основно от три източника:от семейството,от свръстниците и от медиите.Днес ,според мен,последния фактор има най-голяма сила според преобладаването на сюжети,които косвенно култивират агресията.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Агресия при тийнейджърите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.