Агресията в детска възраст


Категория на документа: Психология


2.Тодорова,Р.2013,Пловдив,"Психологически статии"

Проблемът е и остава един от най-актуалните на съвременното общество. Ежедневно се наблюдава за случаи на насилие сред децата - в училищата, в семействата, на улицата. Агресията е навсякъде и постепенно придобива все по-големи измерения. Училището вече не е място, в което децата могат да се чувстват сигурни. При децата наличието на гневни реакции е естествно в определени периоди от развитито. Всяко дете демонстрира в някаква степен определен вид агресия и тя би могла да се разглежда като възрастова норма, а формата и честотата на проявлението се променя от естествените процеси на израстване и развитие на личността.
Семейството е категория, която определя начина, по който детето възприема света. Формирането на подрастващия се осъществява чрез психоклимата, взаимоотношенията на децата с родителите и социално-икономическите условия. Семейната среда определя прага на задържане на агресията у децата. Дете, което расте в среда на домашно насилие, възприема това поведение като нормално и естествено. Възрастните в много семейства нямат емоционална обвързаност с децата си. Все по-малко време се отделя за разговори с тях. Това засилва създадените противоречия, неразбирането, поставя стена за доброто общуване. Понякога високите изисквания на родителите правят подрастващите уязвими за високо напрежение при което живеят. В детството и в периода на юношеството индивидите осъществяват контакти и взаимодействия с други социални структури, но най-важно е родителското влияние и значение за формиране и развитие на един щастлив детски индивид. Придобиването на увереност, самочувствие и осъзнатост става най-вече с подкрепата, разбирането и помощта на най-близките хора до него.

.

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Агресията в детска възраст 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.