Алкохолна зависимост - фактори, симптоми и лечение


Категория на документа: Психология
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

КУРСОВА РАБОТА

Алкохолна зависимост - фактори, симптоми и лечение

Една от най - разпространените зависимости в днешно време е алкохолната зависимост. Нарежда се на второ място след тютюнопушенето. Хроничният алкохолизъм - "пиянството" е описано още в трудовете на Хипократ и Гален, а терминът "алкохолизъм" е въведен през 1852 година от шведския лекар Хус. Алкохолизмът е проблем за всеки социален слой и всяка възрастова група и е причина за много здравословни и психосоциални проблеми.

В съвременната наука няма единно разбиране за причините, които водят до злоупотреба с алкохола. Една част от авторите смятат, че причината за тази зависимост са социално - психологическите и икономическите предпоставки, а други поставят акцента върху личността. Проучванията показват, че най-голям процент на злоупотребяващи с алкохола са младите хора на възраст между 18 и 25 години.

Алкохолизмът е съчетание от телесни, поведенчески и мисловни разстройства, при които употребата на алкохол придобива много висок приоритет за дадено лице. Някои от основните характеристики на заболяването са: непреодолимото влечение да се употреби алкохол за да се промени психическото и физическото състояние на човека; семейни проблеми, стрес, загуба на работно място, изоставяне на други интереси и удоволствия за сметка на алкохола, психичен и физически дискомфорт при липса на алкохол и др.

Някои от рисковите фактори за развитието на алкохолната зависимост са:

1) наследствено предразположение (генетични) - децата на родители алкохолици са предразположени към развитие на алкохолизъм. Значение има и националността - например японците имат много по - малко ензими за разграждане на алкохола в сравнение с европейците

2) психологични причини - по - често към алкохола прибягват лица с фобии, агресивност, импулсивност и хиперактивност. Честата употреба на алкохол (за да се справят с тези проблеми) се превръща в навик, а навикът в болестна потребност и болестна зависимост.

3) Социокултурни фактори - в някои култури има забрана за пиене, а при други пиенето се толерира. В мюсюлманския свят има забрана за приемане на алкохол

4) Социални - хората с рискови професии (лекари, моряци журналисти и др.), както и тези които имат лесен достъп до алкохол или липса на надзор в работата са предразположени към алкохолизъм

5) Лесен достъп до алкохол - при намаляване цените на алкохола и при професии, осигуряващи лесен достъп до спиртни напитки се увеличава консумацията му

Съгласно научните данни от проведените изследвания следва да се приеме, че наследствеността, характера, хранителния режим, уврежданията на централната нервна система и др., не са причини, а съпътстващи фактори за появата на алкохолната зависимост.
Алкохолът въздейства на организма по няколко начина - директно върху клетките; чрез промяна на физиологичните реакции на организма и върху процеса на обмяната на веществата; промени в кръвооросяването и др. Алкохолните проблеми са изразени в няколко степени - употреба, злоупотреба и зависимост. При употреба на алкохол в малки количества се активират жизнените и психичните процеси, а в големи количества личността може да изпадне в кома. Прекомерната употреба на алкохол е и причина за много дисфункции:
* Психични - свързани със загуба на спомен, разстройства в паметта, депресия, тревожност и др.
* Социални - при проблеми в брака, в службата, нарушения в обществения ред и др.
* Телесни - увреждане на черния дроб, исхемична болест на сърцето, хепатит, язви и др.

Алкохолът оказва влияние и на сетивните функции - нарушения във виждането, слуха, обонянието, уврежда паметта и способността за учене, нарушава нормалния ритъм на съня и подтиска фазата на сънищата, причина е и за промяна в настроението на човека.
Наличието на проблем с алкохола най-често се установява, когато са налице някои от следните фактори - соматични разстройства, рискова професия на пациента, проблеми с алкохола в семейството, проблематични изследвания и др.

През 1960 г. Йелинек съставя типология на алкохолизма, като я разделя на 5 групи:
* Алфа - пиячи - конфликтни пиячи, пият поради психологични причини
* Бета - пиячи - случайни пиячи, пият поради социални причини
* Гама - пиячи - зависими пиячи, пият по вътрешна принуда
* Делта - пиячи - пият по навик, изпиват големи количества редовно
* Епсилон - пиячи - епизодични пиячи, редуващи се периоди с употреба на алкохол и свободни от алкохол паузи
Йелинек съставя и класификация за структурирането на алкохолизма във времето, която се състои от 1 предалкохолна фаза, която може да трае от няколко месеца до две години, последвана от 3 алкохолни фази:

1. Продромална фаза - тайна употреба на алкохол, чувство на вина и желание за пиене
2. Критична фаза - загуба на контрол, промени в стила на пиене, нередовно хранене, поведенчески промени в семейния живот
3. Хронична фаза - дълги и тежки запои, здравословни и социални проблеми

Алкохолната зависимост има три съставки:
1. принуда за пиене (компулсия) или субективно осъзнаване на непреодолима необходимост (обсесия). Пациентът се противопоставя на това да продължи да пие, но въпреки всичко продължава

2. повишена толерантност към алкохола - пациента може да изпие огромни количества алкохол без да се опие. Това повишава неговото самоувереност, но не го прави независим от алкохола.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Алкохолна зависимост - фактори, симптоми и лечение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.