Анализ на диалог. Аз-концепцията. Самооценка.


Категория на документа: Психология


Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по журналистика и масова комуникация

Курсова работа
на тема
Анализ на диалог. Аз-концепцията.Самооценка

Специалност: Връзки с обществеността
Дисциплина: Психология на комуникацията

Гр. София, 2013г
Съдържание:

Увод....................................................................................3,4,5
1. Личностни типажи..............................................................5
1.1. Типология на познавателните стилове по Карл Юнг..........5,6
1.2. Локус на контрол......................................................6,7
1.3. Личности тип А и тип В................................................7
2. Самооценка....................................................................7,8,9
Използвана литература................................................................10

Увод

В курсовата работа ще бъде разгледан и анализиран диалог по следните точки от конспекта: Азът в процеса на комуникация. Аз-концепцията:основни интерпретации. Когнитивни схеми на аза. Самооценка, самоувереност и самоефикасност.
Диалог: Алекс и Стефан
- Чудесно, подигравай се. Има много неща, в които не вярвам, но това не означава, че те не са истина.
- Например?
- Например кръговете по нивите или Бермудския триъгълник, или еволюцията...
- Какво? Ти не вярваш в еволюцията?
- Не знам, просто, нали знаеш... маймуни, Дарвин, нали знаеш, това е интересна история, но просто си мисля, че е твърде лесно.
- Твърде лесно? Твърде... процесът на еволюиране на всяко живо същество на тази планета от едноклетъчен организъм е твърде лесен?
- Да, просто не го приемам.
- Извинявай, еволюцията не е, за да я приемаш Алекс. Еволюцията е научен факт, като въздуха, който дишаш, като гравитацията.
- О, не ми говори точно за гравитацията...
- Ти... не вярваш в гравитацията?!
- Не, че не вярвам в нея, но просто не знам... напоследък нямам чувството, че ме тегли нещо надолу.
........
- Как може да бе вярваш в еволюцията?
- Просто не вярвам. Виж каква смешна тениска.
- Алекс, изучавал съм еволюцията през целия си живот. Мога да ти кажа, че сме събирали вкаменелости от целия свят, които показват еволюцията на различните видове. Имам предвид, че можеш с подробности да видиш как еволюират.
- Наистина? Можеш наистина да ги видиш?
- Бъди сигурна. В Америка, в Африка, навсякъде.
- Ясно... не знаех това.
- Ето, видя ли?
- Сега, истинския въпрос е, кой е сложил тези вкаменелости там и защо?
- Моля те кажи, че се бъзикаш!
- Виж, не може ли просто да приемем, че ти вярваш в нещо, а аз не вярвам?
- Не, не Алекс, не мога! Защото е като математиката - едно и едно прави две. Не мога да те оставя да мислиш, че може да е равно на три, на четири или жълто!
- Защо не? За какво става дума? Каква е тая натрапчива нужда да караш другите да се съгласяват с теб? Знаеш ли какво си мисля? Време е да поставиш Стефан под микроскоп.
..........
- Добре, Алекс, това е. Ще отидем до някой музей, за да ти докажа...Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на диалог. Аз-концепцията. Самооценка. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.