Анализ на сексуалния, алкохолен и наркомански повединчески модел на студентите по време на пролетната ваканция


Категория на документа: ПсихологияУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Факултет : "Икономика на инфраструктурата"

РЕФЕРАТ
по Социална Психология и Туристическо поведение
на тема:
"Анализ на сексуалния, алкохолен и наркомански повединчески модел на студентите по време на пролетната ваканция"

Автори : Bharat M. Yoisem Барат Джоизъм

Perry Hopson Пери Хопсън

Uta Dretrih Ута Дийтрих

George Smeaton Джордж Смийтон
Източник: Turism Management Управление в туризма
Заглавие на Ananalysist of the Анализ на сексуалния, алко-
Статията: alcohol and drug холен и наркомански поведен-

relatet behavioural чески модел на студентите по

patterns of students време на пролетната ваканция

on spring break.

Издателство : Pergamon
Година на издаване : 1998г.
Преведени страници : от 501 до 513 стр.

Изготвил : Научен ръководител:

гл. ас. Т. Парушева
Фак. №
II курс, редовно обучение

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

I. Въведение

1. Рискът от сексуални болести

2. Туризъм и сексуално поведение 3. Социално-психологични теории 4. Студентският туризъм и разпространението на

сексуално предавани болести

5. Влияние на алкохола и наркотиците върху

сексуалното поведение
II. Основи на изследването
III. МетодологияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на сексуалния, алкохолен и наркомански повединчески модел на студентите по време на пролетната ваканция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.