Анализ на сексуалния, алкохолен и наркомански повединчески модел на студентите по време на пролетната ваканция


Категория на документа: Психология


Значително по-голям брой нови сексуални партньори бе посочен и от момичетата и момчетата и в двете категории. Както беше отбелязано по-рано, броя сексуални партньори за мъжете е показател за "успешна" ваканция. Дори мъжете с постоянна връзка у дома могат да почувстват, че те трябва да донесат такъв успех на себе си и тяхната компания. Подобни полови различия са били наблюдавани и в други изследвания. Авторите забелязват, че:

..... по - голямото ниво на сексуална активност, посочена от мъже, може да се обясни с връзките им със сексуално освободени жени (нимфоманки), които не били включени в анкетата

Употреба на презервативи

Ако се състои сексуално взаимоотношение, презервативите са най-надеждната защита срещу СПБ. Предишните резултати показаха, че по време на ваканцията са станали повече сексуални взаимоотношения с повече нови партньори. Рискът от заразяване с HIV и СПБ се увеличава, ако не се използват презервативи. Участниците бяха запитани колко често са употребявали презерватив в сексуалните отношения с новите партньори през почивката. По този въпрос не бяха получени особени различия в отговорите и на двата пола.

Резултатите са показани на фигура 1.

Почти два пъти повече студенти са посочили, че са използували винаги презервативи по време на ваканцията в сравнение с употребата на презервативи предишния месец. Тези резултати обобщава, че са били наясно с риска от заразяване с HIV или със СПБ. Допълнение към въпроса, засягащ честотата на използване на презервативи, в анкетата се съдържаше въпрос дали студентите са си носили презервативи за почивката. Доста висока разлика в отговорите между половете имаше на този въпрос. 63,6 % от мъжете са посочили, че носят със себе си презервативи, докато само 11,2 % от жените са отговорили положително. Повече мъже са носили презервативи отколкото да са влизали в сексуален контакт, което илюстрира и едно от очакванията от ваканцията. Но по-малкото жени посочили, че носят кондоми, не означава, че трябва да се очакват по-малко сексуални взаимоотношения, тъй като и други контрацептивни методи се използват от тях. А още повече, че това може да си обясни и с очакването от страна на жените мъжете да поемат отговорността с презервативите.

Мъжете с настояща сексуална връзка у дома са посочили повече нови сексуални партньори по време на почивката от тези без връзка. Ето защо, употребата на презервативи от тези две групи беше изследвана. Нивото на честотата на използуване на презервативи от тези, които са правили секс с нови партньори и с връзка у дома е 2,20 %, а за тези без партньори е 1,89 %. Тази разлика е без значение. Още повече и постоянната връзка не е повлияла на вероятността и на двата пола да си вземат презервативи с тях.

Обобщени, тези резултати посочват, че индивидите с постоянна връзка са по склонни да правят секс с нови партньори през почивката. Но пък не са по склонни да използват презерватив, когато го правят, и още по-малко са зависими от възможността да правят секс, ако си носят презервативи от вкъщи. Излиза, че студентите с постоянна връзка или не са били наясно с риска от заразяване със СПБ или с HIV, или не ги е грижа, че биха могли да пренасят заразата, когато се върнат.

КОНСУМАЦИЯ НА АЛКОХОЛ

Както и преди беше отбелязано, пиенето е свързано с непредпазливата сексуална активност. Информацията за употреба на алкохол беше събирана по няколко начина. Първо, участниците бяха запитани колко често са били натравяни от алкохол. Забеляза се значително различие в отговорите между половете. Болшинството от жените (56,5 %) са посочили отговори, вариращи от "никога" до "няколко пъти". Сред мъжете болшинството (75 %) са посочили отговори от "всеки ден" до "винаги".

Жените са посочили по-ниско ниво на употреба на алкохол за разлика от мъжете. Но и тези нива на употреба на алкохол сред жените са тревожно високи. По-нататък изследването посочва, че жените, поемащи същото количество алкохол като мъжете, са в по-голям риск от проблеми свързани с алкохола. Отслабналото съзнание в резултат на тежкото напиване води до висок риск от предприемането на каквато и да е дейност. Интоксикацията с алкохол води до пътни произшествия, агресия и жестокост към себе си и другите, рискове от удавяния, падания, изгаряния и други наранявания.

Резултатите са посочени на фигура 2.

МОТИВАЦИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ И УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ

Мотивацията за избирането на Panama City Beach включва: репутацията на добро място за купони (44,10 %), споделено е с приятели (27,00 %), приятели или семейство живее там (6,4 %), цените са достъпни (12,2 %), други (7,5). Беше направено сравнение с нивото на употребата на алкохол между избраните "с репутация на добро място за купони" и останалите участници. Тези в категорията "други" не бяха включени. "С репутация на място за купони" беше избрано за туристическо дестинация от 134 мъже (52%) и 158 жени (45%). Те са консумирали повече питиета предишните ден и нощ в сравнение с тези с други мотиви независимо от техния пол. После те са посочили и по-висока честота от натравяне и са били по-склонни към напиване до прилошаване или изпадане в безсъзнание. Таблица 4

Средно за тези зарди репутацията
Средно ниво за тези с други мотиви
Консумирали питиета между 9,00 и 18,00 предишния ден
6,80
5,05
Консумирали питиета между 18,00 и 2,00 предишната нощ
8,23
6,91
Честота на напиванията през седмицата
3,84
3,34
Честота на напивания до припадък или изпадане в безсъзнание
1,86
1,63


Тези, посочили този тип мотив, са били по-склонни към напиване с големи количества, за разлика от другите, избрали друг мотив за своето пътуване. Приблизително половината от участниците са избрали Panama City Beach за своя дестинация заради репутацията на това място. По-нататък в анкетата се посочва, че тези, подтикнати от този мотив, са употребили значително повече алкохол за разлика от другите с различни мотиви.

Изследване на автора Yoisem посочва, че студентите пътуват по време на ваканцията на различни места. Тези пътувания са към метрополитните градове, националните паркове и малките градове. Тяхното изследване установило, че под 10% отиват на дадено място заради "репутацията му на купонджийски курорт", сравнено с 47,7% на подобно мотивираните в настоящата анкета.

Резултатите са представени на фигура 3.

Студентите разполагат с голям избор на плажни дестинации, предполагащи "слънце, сърф и пясък". Някои дестинации обезпокояващо намаляват посещенията си, заради рестриктивната си политика относно общественото и малолетно пиене. В резултат на това някои студенти се пренасочват към други дестинации като Panama City Beach, Florida (РСВ), които са по-толерантни към употребата на алкохол. Тази дестинация поощрява купон-сцените, както се вижда и от WEB страницата й.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на сексуалния, алкохолен и наркомански повединчески модел на студентите по време на пролетната ваканция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.