Архетиповете на колективното несъзнавано


Категория на документа: Психология


К. Г. ЮНГ
АРХЕТИПОВЕТЕ И КОЛЕКТИВНОТО НЕСЪЗНАВАНО

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор
I. За архетиповете на колективното несъзнавано
II. Понятието за колективно несъзнавано
а) Определение
б) Значение на колективното несъзнавано за психологията
в) Метод за доказване
г) Един пример
III. За архетипа с особено внимание върху понятието -анима"
IV. Психологически аспекти на архетипа на майката
1. Върху понятието за архетипа
1. Архетипът на майката
3. Майчиният комплекс
А. Майчиният комплекс при сина
Б. Майчиният комплекс при дъщерята
а. Хипертрофия на майчинския елемент
б. Свръхразвитие на Ероса
в. Идентичност с майката
г. Съпротива срещу майката
В. Положителни аспекти на майчиния комплекс
а. Майката
б. Свръхразвитият Ерос
в. -Само"-дъщеря
Г. Негативният майчин комплекс
4. Обобщение
V. За прераждането
Кратко предисловие
1. Форми на прераждането
а. Метемпсихоза
Р. Реинкарнация
j. Възкръсване (resurrectio)
6. Прераждане (renovatio)
е. Участие в процеса на промяната
2. Психология на прераждането
А. Преживяването на трансцендентността на живота
а. Преживявания, породени от свещенодействие
Р. Непосредствени преживявания
Б. Субективната промяна
а. Смаляване на личността
Р. Промяна по посока на увеличаване
у. Вътрешна структурна промяна
6. Идентификация с група
е. Идентификация с култовия герой
^. Магически процедури
т). Техническа промяна
0. Естествена промяна
3. Пример с една серия символи, илюстриращи процеса на промяната
VI. За психологията на архетипа на дететоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Архетиповете на колективното несъзнавано 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.