Архетиповете на колективното несъзнавано


Категория на документа: Психология


1. Увод
2. Психологията на архетипа на детето
а. Архетипът като състояние на миналото
б. Функцията на архетипа

в. Ориентираният към бъдещето характер
на архетипа
г. Единственост и множественост на мотива
на детето
д. Детето-бог и детето-герой
3. Специфичната феноменология на архетипа
на детето
а. Изоставеността на детето
б. Непобедимостта на детето
в. Хермафродитизмът на детето
г. Детето като същество на началото и на края
4. Обобщение
4
VII. За психологическия аспект на образа на Кора
а. Случай Х 799 б. Случай Y 202 в. Случай Z
VIII. За феноменологията на духа в приказките
Предговор
а. За думата -дух"
б. Самоизявата на духа в сънищата
в. Духът в приказките
г. Териоморфната символика на духа в приказките
д. Допълнителни бележки
е. Приложение
ж. Заключение
IX. За психологията на образа на трикстера
X. Съзнание, несъзнавано и индивидуация
XI. За емпирията на процеса на индивидуация
Рисунки 1-24

Тълкуване на рисунките

Обобщение
XII. За символиката на мандалата
Рисунки 1-54 575 Тълкуване на рисунките 574 Обобщение 405
XIII. Мандали
Приложение
Библиография

Предговор
-Архетипове" и -колективно несьзнавано" са централни понятия в аналитичния проект на К. Г. Юнг. Техният произход може да се открие в най-ранната му публикация - медицинската дисертация -За психологията и патологията на тъй наречените окултни явления" (1902), в която описва фантазиите образи на един млад хистеричен медиум и прави изследвания въз основа на източници от този род. В много от неговите следващи трудове намираме скицирани тези понятия, от тях постепенно изкристализират първите дефиниции, но биват отново и отново преформу-лирани, докато възниква стабилно ядро на теорията (в първоначалния смисъл на думата -възглед").
Настоящият том IX/I* се състои от работи, написани между 1933 и 1955 г., които очертават и разработват тези две понятия. При това първите три съчинения могат да се разглеждат като теоретично основополагане, а именно -За архетиповете на колективното несъзнавано", после -Понятието за колективно несъз-навано" (тук за първи път представено на немски) и най-накрая - -За архетипа с особено внимание върху понятието -анима". Следват публикации, в центъра на които са специфични архети-пове, а именно на -майката", -прераждането", -детето-бог", респективно -божествено момиче", после - мотивът на -духа", както често се появява в детските приказки, и т. нар. -трикстер" (хитрец). Накрая се разглежда връзката на архетиповете с процеса на индивидуация, веднъж теоретически в статията -Съзнание, несъзнавано и индивидуация", после - практически приложено върху един такъв процес на индивидуация, както се разкрива на основата на една впечатляваща серия рисунки от аналитичната работа на Юнг. За центриращата символика на мандалите става дума в последните две работи на този том.
Към снимковите илюстрации в оригиналното издание Изображения на несъзнаваното са добавени още седем. Благодарим на Магда Керени, която отново осигури изготвянето на регистрите. Преводът на статия II от английски осигури Елизабет Рюф.
есен 1974 г.
Издателите
* От Die Gesammelle Wcrkc von C. G. Jung, Walter-Verlag, Zurich und Dusseldorf, 1996. - Б. ред.
7Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Архетиповете на колективното несъзнавано 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.