Асистирана репродукция (in vitro фертилизация)


Категория на документа: ПсихологияЕмбрионите може да се използват за изследователски цели. Тук становищата варират от крайно положителни до крайно отрицателни. Поставени за условия, при които ембрионите могат да се използват за изследователски цели. Те са: не са създадени за тази цел, а са ,,излишни"; не са в по - напреднала фаза на развитие от 14тия ден, когато настъпва диференциаяция на ембрионалните клетки; ако целта е за усъвършенстване на самата процедура по in- vitro фертлизация, обогатяване на познанията по човешкия геном и ганетичните заболявания; това е морално допостимо само за целите на терапевтичния, но не и на репродуктивния клонинг.

Ембрионите могат да се дарят на друга двойка, която поради различни причини не може да произведе свой собствен ембрион.

Кой избира каква да бъде съдбата на излишните клетки или ембриони? Единствено донорът има право да реши, ако неговото мнение бъде пренебрегнато, се счита за нарушение.

Някои аспекти на възможностите, разкриващи се с оплождането ин витро тепърва предстои да бьдат асимилирани и оценявани от обществото. Става дума за това, че е възможно оплоденият ембрион, яйцеклетката, сперматозоидите да бъдат замразени и запазени в специални банки за дълъг период. Съответното дете може да се развие и роди много години след като неговите кръвнородствени родители са си отишли от живота. Така могат да се запа съвсем преки кръвни потомци на велики личности десетилетия след като тези личности вече ги няма. Подобна възможност тепърва ще бъде морално юридически кодифицирана. Най-важното в гази кодификация е кой може да има право да остави такьв замразен ембрион, който да се развие и роди дълго
време след това.

В днешно време има много семейни двойки по света, които не са сподобни да отделят собствени полови клетки, годни за оплождане. В такива случаи, семейството може да използва донор. Донорът на полови клетки е анонимен, той дарявя яйцеклетки или семенна течност, които да се използват от друго семейство за оплождане, като в случая донорът се явява биологичен родител да бъдещото дете.

Има случаи, когато яйчниците на жената функционират, произвеждат годни за оплождане яйцеклетки, но матката е увредена. Такава жена е способна да стане генетична майка, но не и гестационна. Ако семейството иска да има собствено дете, то може да го има като използва т. нар. майка - заместител. Процедурата протича по следния начин -

яйцеклетката на съпругата от семейството се опложда с генетичния материал на съпруга, а ембрионът се имплантира в утробата на майката - заместителка.

При използванто на сурогатна майка може да възникнат редица проблеми от етичен, правен, психологичен и финансов характар. По време на бремеността майката може да се привърже към детето, макар да е наясно, че то не е неин генетичен наследник. При предаването на детето тя може да получи психическа травма от раздялата с него.

Въпросът за сурогатното майчинство се урежда със закон. В България такъв закон все още няма, но въпреки това сурогатното майчинство се практикува, затова често възникват ситуации на корупция. Заместителката получава пари за износването да детето, но тя може да постави допълнителни условия и ако те не бъдат изпълнени, детето няма да се предаде.

Използването на "майка под наем" може да доведе до финансови трудности в семейството, което иска дете. Семейството плаща за заместителката няколко месеца, докато трае подготовката за процедурата. След това плаца и през 9- те месеца, през които трае бремеността и накрая плаща, за да получи детето. Същевременно семейството поема всички други разходи съпътстващи процедудара по оплождането, раждането, медицинските прегледи, престой в болница и т.н. Тоест процедурата е съпроводена с редица плащания, така че сурогатното майчинство е недостъпен за много нуждаещи се семейства процес.

Църквата е един от основните противници на ин витро процедурата и не само на нея.

Католическата църква се противопоставя на всички експертиенти, свързани с новите технологии - контрацепцията, правенето на любов преди брака, както и извън брака, тък като любов трябва да се прави само с цел създаване на деца. Абортитесе смятат за убийство, а създаването на деца чрез ин витро процедури за жестоко престъпление и намеса в работата на Бог.

Ин витро фертилизацията, заедно с трансфера на ембриона, е система от репродуктивни технологии, при които всеки елемент от от природния процес на репродукцията ще беде заместен, което от своя страна отнема интимността на брака. Това е един от етичните проблеми, които възникват във връзка с асистираните репродуктивни методи. Българската православна църква например ревностно отстоява правото на всяко дете да бъде заченато, износено, отгледано и възпитано при естествени и възможно най-добри условия, които да съхранят и укрепят неговото физическо и духовно здраве, да осигурят изграждането му като хармонична и силна личност и да го превърнат в достоен наследник на царството Божие. Методите на асистираната репродукция и заместващото майчинство са израз на безразсъдно противопоставяне и усъмняване в Божията премъдрост, блага воля и спасяваща любов към нас, човеците. С тяхното прилагане донорите на човешки биологичен материал, лекарите и най-вече бездетните съпрузи показват, че не са познали или че са изгубили християнската надежда, което представлява тежка форма на безбожие или богохулство.

Как различните религии гледат на лечението на безплодие?

Теолозите от цял свят спорят остро по въпроса. Например, според католическата църква, осиновяването е приемливо, както и употребата на лекарства за плодовитост. Асистираните репродуктивни технологии са позволени, когато сперматозоидите и яйцеклетките на двойката са поставени във фалопиевите тръби на жената. Сурогатното майчинство обаче, изкуствената инсеминация от съпруг или донор и ин витрото не са позволени, защото размножаване без сексуален акт се смята за неестествено и църквата доста ясно е изразила критиката си.

В юдаизма, донорската инсеминация е забранена, а детето се смята за "малкото" на биологичния баща. Изкуствената инсеминация с материал на партньора и и -витрото се приемат, когато наистина има нужда да се лекува болест или безплодие.

Ислямът не позволява употребата на донорски материал.

Основното направление на използуване на техниката ин витро, разбира се, е преодоляването на безплодието. А от безплодие страдат милиони двойки по света. Около 10 на сто от брачните двойки у нас са стерилни. Само в САЩ има например около два милиона и половина безплодни двойки и на около 75 на сто може да се помогне чрез сега усъвършенствуваното оплождане в лабораторни условия. Този начин на оплождане се прилага успешно при жени, боледували от тежки възпаления на тръбите и при жени, прекарали извънматочна бременност, при които тръбите са отстранени. Това е един важен резерв за решаване на демографския проблем у нас.

Днес развитието на техниката за оплождане ин витро е
още в началото. Редица перспективи на нейното развитие са забележителни. Най-важната от тези перспективи е развитието на възможността от клониране - създаване на множество идентични индивиди. Друга такава перспектива е възможността оплодената в лабораторни условия яйцеклетка да остане за целия необходим сега деветмесечен период на утробно развитие извън майката и да отпадне потребността от износване и бременност. Подобни перспективи неизбежно ще имат значителни социални и морални последствия, които обществото ще трябва да осмисля и регулира.

"Голямата борба" относно казуса Асистирана репродукция тепърва предстои. Технологиите се развиват, науката открива все по - нови измерения на човешкото тяло. След години машините ще завладеят света ....и кой знае, може би децата наистина ще бъдат донасяни от щъркелите.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

Вестник "24 часа"
Етиката и ценността на човешкия живот ........................... Васил Проданов
Биотехнологии и етика ...................................... Христина Живкова
www.mediapool.bg
www.mnonitor.bg
www.zachatie.org ...............................Здружение "Зачатие"Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Асистирана репродукция (in vitro фертилизация) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.