Детето преди да тръгне на училище


Категория на документа: Психология


Димитров, И. (1986).Медико-биологични проблеми на обучението І - ІІІ клас на новото ЕСПУ.- В : Многостранното развитие на учениците І - ІІІ клас/ под ред. П. Николов /, С.: НП.

Захариева, Р. (2004). Трите модела за училищна готовност. С .: Свят 2001.

Захариева, Р., К. Гетова. (1999) .Тестове за диагностика на психичното развитие на детето. С .: СУ"Св. Кл. Охридски"-ЦИУУ.

Калчев, П. (2005) .Готовност за обучение в училище. С .: Парадигма.

Минчев, Б. и кол. (2001) .Ръководство за изследване на детето - І част. С .: Веда - Словена.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Детето преди да тръгне на училище 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.