Девиантно поведение


Категория на документа: Психология


ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ " НЕОФИТ РИЛСКИ "
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра: Психология

ИЗСЛЕДВАНЕ
по
Психология на девиантното поведение

Изготвил: Проверил:
Йорданка Любимова Тренева Доц. д-р. Р. Манчева
Специалност: МП Юридическа психология
Фак. № 13350346020
Благоевград, 2014

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Цел на психологичното изследване.
2. Предмет на психологичното изследване.
3. Обект на психологичното изследване.
4. Задачи на психологичното изследване.
5. Процедура на изследването.
6. Методи и методики на изследването.
7. Резултати от проведеното психологично изследване на двете лица.
8. Анализ на резултатите.
9. Заключителна част.
10. Личностен профил на лице с девиантно поведение.

1. Цел на психологичното изследване.
Психологичното изследване има за цел да изготви профил на лице с девиантно поведение, чрез сравнение на резултатите му с тези на лице без девиантно поведение.
2. Предмет на психологичното изследване.
Предмет на изследването са личностовите характеристики на двете изследвани лица: лице с девиантно поведение (първо изследвано лице ще бъде отбелязвано- 1 ИЛ ) и лице без девиантно поведение (второ изследвано лице ще бъде отбелязвано- 2 ИЛ ) .
3. Обект на психологичното изследване.

- 1 ИЛ М. И. Б. е от женски пол, 15 - годишна, от град Благоевград. Понастоящем е ученичка в гимназия. Живее в жилището на баба си и дядо си. Родителите ѝ са разделени. Майката работи в чужбина, като се прибира сравнително често, бащата е многократно осъждан и не полага грижи и интерес към отглеждането и развитието на лицето. Основни грижи полага бабата. Особени характерни дейности: системно бягство от училище и дома, злоупотреба с цигари и алкохол, сбивания с връстници. Лицето показва изключително слаб успех в училище. За споменатите противообществени прояви лицето не си признава, като за тях семейството е уведомено от Държавна агенция за закрила на детето ( ДАЗД ) . В семейството си лицето получава асоциален пример.

- 2 ИЛ В. П. С. е от женски пол, 16 - годишна, от град Благоевград. Понастоящем е ученичка в гимназия. Живее в жилището на родителите си, заедно с тях. Няма регистрирани нарушения на обществените и социалните норми. Лицето получава грижливо отношение от родителите си, няма конфликти в семейството или в училище. Не получава асоциални примери в семейството.

4. Задачи на психологичното изследване.

Организационни задачи :
- Намиране на две лица ( с девиантно и без девиантно поведение ) , които ще бъдат изследвани.
- Провеждане на разговор с всяко едно от тях за вземане на съгласие за участие в изследването.
- Организиране на среща с всяко едно от тях за попълване на въпросниците.
- Даване на въпросниците на двете изследвани лица за попълване.
- Получаване на въпросниците и отговорите от тях.
- Изчисляване на резултатите по всяка една от методиките.
- Създаване на таблици и попълване на получените данни.

Изследователски задачи :
- Изследване и разкриване на характеристиките на агресивно поведение на двете лица.
- Изследване на типичните начини за реагиране в конфликтни ситуации на двете лица.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Девиантно поведение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.