Девиантно поведение


Категория на документа: Психология


- Изследване на процеса на социално отчуждение на двете лица.
- Изследване на характеристиките на междуличностните отношения на двете лица.
- Изследване на ценностните ориентации на двете лица.
- Изследване на характеристиките на социалната адаптация на двете лица.

Сравнителен анализ на резултатите на двете изследвани лица от гледна точка на поведението им и съставяне на личностен профил на лице с девиантно поведение на база на получените резултати.

5. Процедура на изследването.
Настоящото изследване е проведено в домовете на двете изследвани лица в град Благоевград в периода от 25. 04. 2014 - 30. 04. 2014 година. Попълването на тестовите методики продължи приблизително три астрономически часа при 1 ИЛ и около два астрономически часа при 2 ИЛ. Чрез метода на беседата бяха набавени допълнителни характерни действия. След обработване на тестовите методики бе сабрана необходима информация, получените данни бяха обработени за анализирането и добавянето на резултатите в настоящото изследване.

6. Методи и методики на изследването.

Методът на настоящото изследване е тестовият метод.

Методики на изследването :

- Методика за диагностика на социално - психологическата адаптация на К. Роджърс и Р. Даймонд.
- Тест за ценностните ориентации на М. Рокич.
- Тест за измерване на агресивността на Бъс - Дюрки.
- Тест за диагностика на междуличностните отношения на Т. Лири.
- Тест за изследване на типичните начини за реагиране в конфликтна ситуация на К. Томас.
- Тест за диагностика на самотата на Янг.

7. Резултати от проведеното психологично изследване на двете лица.

8. Анализ на резултатите.
Таблица 1. Стойности на показателите за социална адаптация по методиката за диагностика на социално- психологическата адаптация.

показатели
1ИЛ
2ИЛ
норма
Адаптивност
137
141
68-170
Дезадаптивност
86
92
68-170
Приемане на себе си
48
44
22-52
Неприемане на себе си
25
12
14-35
Приемане на другите
23
24Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Девиантно поведение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.