Девиантно поведение


Категория на документа: Психология


12-30
Неприемане на другите
25
17
14-35
Емоционален комфорт
26
25
14-35
Емоционален дискомфорт
27
13
14-35
Вътрешен контрол
52
59
26-65
Външен контрол
37
23
18-45
Доминиране
12
11
6-15
Подчинение
21
24
12-30
Ескапизъм
23
17
10-25
Лъжа
32
28
18-45

Социалната адаптация е процес на активно приспособяване на индивида към нови условия на средата. Адаптацията е състояние на равновесие на личността със социалната ѝ общност. Постигането на равновесие предполага овладяване и вътрешно възприемане на многообразието, описващо социалния живот. Социално адаптираната линост е лесно приета в обществото, чувства се комфортно в дадена общност. При социално дезадаптивната личност се наблюдава ограничаване на контакти, нисък контрол над поведението, ниско самочувствие и самооценка на личността.
В настоящото изследване 1 ИЛ има високи стойности по показателите измерващи социалната адаптация. Лицето показва високи резултати на адаптивност. Лицата с девиантно поведение не са социално дезадаптивни, имат силно желание за интегриране в дадена общност. По показателите за приемане на себе си , отново се отчитат високи стойности, както и при приемане на другите . Това показва силно желание на личността да се чувства приета. По показателите за вътрешен контрол се установяват задоволителни стойности , което показва добро владеене в определени ситуации, когато личността се стреми да бъде харесвана. По отношение на емоционалния комфорт се наблюдават близки стойности , което показва че лицето все още не е намерило балансираната си среда. Лицето показва високи стойности по отношение на доминирането и задоволителни по отношение на подчинението. Това показва вътрешна борба и по- нисък самоконтрол. Високите стойности на доминирането показват стремежа на личността към лидерство сред другите.

По отношение на адаптивността, 2 ИЛ показва малко по-високи резултати в сравнение с 1 ИЛ. Стойностите по показателите за дезадаптивността , неприемане на себе си, неприемане на другите , емоционален дискомфорт са сравнително по-ниски, което показва уравновесеност. Липсата на емоционален дискомфорт е показател за хармоничен живот и добра адаптация. Високите стойности на подчинение говорят за личност, която все още е зависима и развиваща се. Високите стойности на приемане на себе си и на другите говорят за една адаптивна и социално приемлива личност.

Таблица 2. Стойности на интегралните показатели по методиката за диагностика на социално- психологическата адаптация.

Показател
A
S
L
Y
EСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Девиантно поведение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.