Девиантно поведение


Категория на документа: Психология


4
сигурност в семейството
щастие за другите
16
творчество
материално обезпечен живот
5
материално обезпечен живот
пълноценна любов
17
равенство
обществено признание
6
красота
увереност в себе си
18
жизнена мъдрост
национална сигурност

Терминалните ценности , според М. Рокич , определят смисъла на човешкия живот и показват това, към което човек се стреми. Терминалните ценности определят и значимостта на живота. От резултатите се вижда, че и за двете изследвани лица на първо място стои здраве . За 1 ИЛ приоритети са активният живот, което говори за стремеж към пълнота и емоционална наситеност в живота, изпълнен с вълнения, проспериращ живот. Като низови ценности 1 ИЛ определя щастие за другите, продуктивен живот, национална сигурност, творчество, равенство, жизнена мъдрост. Това показва , че лицето не се стреми към близко общуване , усещане за постижение, ефективна дейност. Равенството също попада в низовите ценности ,което обяснява и стремежа за доминиране.
При 2 ИЛ " на върха" стоят ценностите здраве, сигурност в семейството, истинско приятелство, щастие за другите, пълноценна любов и увереност в себе си. Това показва, че много ценни за личността са физическата и психическата устойчивост на организма, близкото общуване с добри и верни приятели, грижата и спокойствието в семейството.
Като низови ценности 2ИЛ определя активен живот, жизнена мъдрост, равенство , материално обезпечен живот. Това показва ,че лицето не счита за важни материалните блага, тук също се забелязва стремеж към доминиране.

Таблица 4. Резултати от процеса на ранжиране на системите от инсртументалните ценности на двете ИЛ по теста за ценностните ориентации на М. Рокич.

Инструментални ценности

ранг
"на върха"
ранг
"на дъното"

1ИЛ
2ИЛ

1ИЛ
2ИЛ
1
смел
възпитан
13
чувствителен
чувствителен
Р2
жизнерадостен
честен
14
ефективен в делата
рационален
3
акуратенСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Девиантно поведение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.