Девиантно поведение


Категория на документа: Психология


5.
Подчиняем тип отношения
1
6
6.
Зависим тип отношения
6
11
7.
Дружелюбен тип отношения
3
12
8.
Алтруистичен тип отношения
7
12

Изчисление на коефициентите за доминиране и дружелюбие
Доминиране : Dm=(І-V)+0,7(VІІІ+ІІ-ІV-VІ) Dm=
Дружелюбие : Dr=(VІІ-ІІІ)+ 0,7(VІІІ-ІІ-ІV+VІ) Dr=

Графично представяне на резултатите за двете изследвани лица

Доминиране

ІV V

Подчинение

Интерпретация на резултатите:

От получените данни става ясно , че двете изследвани лица показват различни резултати . Баловете им почти не влизат в един и същ диапазон . Резултатите показват следните характеристики :
1ИЛ е силна личност, обезателно държи да притежава лидерски позиции , стилът на поведение е диктаторски. (9 - 12 ) 2 ИЛ показва резултати на упорит , настойчив и уверен в себе си човек . Умее да организира и притежава ръководителски свойства (0 - 8) . ( I Октант )
1 ИЛ има склонност към съперничество , наблюдава се наличие на егоистични черти . Налице е изразено чувство за собствено превъзходство над околните (0 - 12) 2 ИЛ попада в същия диапазон (0 - 12) . (II Октант )
1 ИЛ показва резултати на взискателност . Личността е строга и рязка в оценките на другите. Избухливостта , несдържаността , раздразнителността са присъщи за лицето с девиантно поведение (9 - 12 ) 2 ИЛ показва резултати на упоритост , настойчивост , искреност и праволинейност. (0 - 8 ) (III Октант )
1 ИЛ проявява критичност по отношение на околните. При него са изразени реалистичност в разсъжденията и постъпките. Конформизъм не се проявява. (0 - 8 ) 2 ИЛ попада в същия диапазон ( 0 - 8) ( ІV Октант ) .
1 ИЛ показва емоционална сдържаност, мудност, отстъпчивост, способност да се подчинява. Няма собствено мнение и изпълнява задълженията си послушно. Изброените характеристики са отчетени и при двете изследвани лица. (0 - 8) (V Октант ).
1 ИЛ показва резултати за вежливост, доверчивост, което е в противовес с първите октанти. За лицето е характерно очкването на помощ и съвети , търсенето на доверие от страна на околните и тяхното признание. ( 0 - 8 ) 2 ИЛ е послушен, боязлив, безпомощен. Вярва в правотата на другите и не умее да се съпротивлява. ( 9 - 12 ) (VІ Октант )
1 ИЛ е съзнателно конформно. Желае да е център на внимание . Лицето показва инициативност и ентусиазъм . Проявява гъвкавост при решаването на проблеми и в конфликтни ситуации. ( 0 - 8 ) 2 ИЛ проявява дружелюбност и любезност към всички . Има стремеж към удовлетворяване на желанията на всички. Наблюдава се емоционална лабилност. ( 9 - 16 ) ( VII Октант )
1 ИЛ проявява загриженост в отношенията си с хората , показва отговорност ( 0 - 8 ) 2 ИЛ показва прекалена отговорност , много често жертва интересите си . По отношение на околните проявява безкористност и отзивчивост. Това , обаче може да бъде външна маска , прикриваща противоположни отношения. ( 9 - 16 ) (VIII Октант )

Таблица 7. Резултати за стил на поведение в конфликтна ситуация.
Вид на стила
Резултати - I ИЛ
Резултати - II ИЛ
Съперничество

9
3
Сътрудничество
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Девиантно поведение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.