Девиантно поведение


Категория на документа: Психология


6
3
Компромис

7
6
Избягване

5
9
Приспособяване

3
9


Интерпретация на резултатите :
Получените резултати показват , че 1 ИЛ използва съперничеството като стил на поведение . Личността преследва собствените си интереси в конфликтна ситуация . Проявява силен стремеж за победа и отхвърляне на възможността за поражение . Упорито отстоява позицията си . При решаване на конфликт може да използва сила , за да достигне поставените цели . Характеризира се с асертивен и несътрудничащ стил на поведение.
Резултатите на 2 ИЛ показват равни стойности при стиловете на избягване и приспособяване . Когато резултатите са близки по аритметични стойности се препоръчва ретестуване или прилагане на друга тестова методика .
Таблица 8. Резултати за нивата на самота на двете изследвани лица по теста за диагностика на самотата на Янг.

Нива
I ИЛ II ИЛ
0 - неналичие на самота
2 12
1 - лека степен на самотност
11 7
2 - средна степен на самотност
4 0
3 - висока степен на самотност
2 0

Интерпретация на резултатите :
При 1 ИЛ резултатите показват лека степен на самота . Личността не е уверена , че принадлежи към някаква приятелска група . Понякога дори да предпочита да бъде сред приятели , лицето е само . Лицето с девиантно поведние не е сигурно , че около него има човек , който го разбира , не е уверено в това , че другите проявяват интерес към чувствата му . Понякога изпитва силно разочарование и се съмнява , че има приятел , който го обича . Лицето има желание да има отношения с хора , които да му носят удовлетворение , затова понякога чувства самота .
При 2 ИЛ резултатите показват неналичие на самота . Лицето принадлежи към приятелска група и до него винаги има човек , на който може да разчита . Когато иска да се повесели винаги намира някой , с когото да прекара времето си . Рядко мисли за периоди , в които е имало по - добри отношения с хората . Вярва , че отношенията му ще се запазят и за напред и няма да чувства самота.

9 . Заключителна част .
В обобщение може да се каже , че при тълкуване на резултатите се наблюдават значими разлики между двете изследвани лица . Възрастовата група на двете лица е една и съща . И при двете лица има еднакви социални общности , като и двете са от град Благоевград и учат в гимназия . Въпреки това установените социални норми при едното лице значително се разминават с тези при другото изследвано лице. Разлика се наблюдава и при семейните отношения на двете изследвани лица . Докато 1 ИЛ не намира необходимите грижи в семейството си , 2 ИЛ получава изключително добро отношение и положителен модел на поведение . Този факт оказва голямо влияние при формирането на личността . Това доказват и разликите в резултатите по различните показатели на тестовите методики .
Двете изследвани лица притежават коренно различни характеристики . Докато при 2 ИЛ се наблюдават резултати на една балансирана и спокойна личност , при 1 ИЛ е точно обратното .

10 . Личностен профил на лице с девиантно поведение .

Характеристика на лицето с девиантно поведение на база представените по - горе резултати :

Лицето с девиантно поведение е личност , която се стреми да бъде адаптивна в обществото . Лицето приема положително хората около себе си и се стреми да синхронизира действията си с тях . Наблюдава се желание да доминира и отказ да се подчинява , което означава , че личността приема конформния тип поведение . Лицето не само се стреми към адаптивност към определена среда , но и обезателно иска да заема лидерска позиция . Този стремеж доста често подтиква личността към създаване на конфликти , когато иска да докаже правотата си .
За лицето с девиантно поведение е изключително важно да бъде физически и психически здраво . Смелостта , независимостта и самостоятелността са типични характеристики за него , тъй като от голямо значение е да има право на собствен избор .
Лицето смята красотата и материално обезпечения живот за жизнено необходими . Стреми се към обществено признание и активен живот . В поведението си личността е изключително агресивна , често отправя обидни думи и заплахи към околните , прибягва към чупене на вещи и сбивания , когато иска да наложи мнението си . След агресия не изпитва вина .
Високото самочувствие и увереността са характерни за лицето . В междуличностните си отношения показва егоизъм и се опитва да налага мнението си на всяка цена . В поведението си понякога , но рядко , е склонно да покаже гъвкавост .
При лицето с девиантно поведение се наблюдава лека степен на самота . Не е уверено , че принадлежи към определен приятелски кръг и че има човек около него , на когото да разчита и да го обича.

Използвана литература :Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Девиантно поведение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.