Дипломация и дипломатическа служба


Категория на документа: Психология


НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Факултет -"Общовойскови"

Катедра- " Национална и регионална сигурност"

дисциплина: Външна политика, военна дипломация и протокол
тема: Дипломация и дипломатическа служба
изг.: Трайко Райков Петров пров.:полк.доц.д-р инж. Атанасов
Фак. № 11357154
спец: Национална и регионална сигурност, ДО; III семестър
(магистър)

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2014

Съдържание:

I. Увод ................................................................... 4
II. Теза ................................................................... 4
1. Определение- що е дипломация? ............................... 5
2. Дипломатически отношения ...................................... 5
3. Основни понятия ................................................... 6
3.1 дипломатически имунитет ....................................... 6
3.2 дипломатическо признаване .................................... 7
4. Дипломатическа служба .......................................... 8
4.1 дипломатическа мисия ........................................... 9
5. Методи на дипломацията ........................................ 10
6. Дипломатически решаване на проблеми ..................... 10
6.1 посредничество ................................................... 10
6.2 конференции ...................................................... 12
6.3 преговори .......................................................... 12
7. Дипломация и шпионаж .......................................... 13
8. Видове дипломация ............................................. 14
8.1 неофициална дипломация ..................................... 14
8.2 културна дипломация .......................................... 14
8.3 дипломация на малките държави ............................ 15
III. Заключение ..................................................................... 15
IV. Използвана литература .................................................. 17

УВОД:

Дипломация е изкуството и практиката на провеждане на преговори между представители на групи или държави. Обикновено се отнася до международната дипломация, ръководенето на международни отношения чрез посредничеството на дипломати по отношение на теми като поддържане на мира и създаване на условия за мир, търговия, война, икономика, култура, околна среда и права на човека. Международните договори са обикновено споразумение между дипломатите преди да бъдат подкрепени от националните политици. В неформален или социален смисъл, дипломацията е приложението на такт за постигането на стратегическо предимство или за намирането на взаимноприемливи решения за общи предизвикателства, като основно това се постига чрез изказването на твърдение по неконфронтационен и учтив, вежлив маниер. В политически смисъл дипломацията е политическа активност, която осигурява постигането на външнополитическите намерения и цели на държавите.

Дипломатиката е историческа дисциплина, изучаваща стари документи, и в този смисъл е от значение за дипломацията.

ТЕЗА: Способността да се извършва дипломация е един от определящите признаци на държавата. През по-голямата част от човешката история, включително Античността, дипломатите са изпращани само за специални преговори и веднага се завръщат в страната си, след като приключат мисията. Обикновено дипломатите са роднини на управляващата фамилия или са с висок ранг, за да има легитимност при преговорите с други държави. Същевременно в почти всички европейски държави са основани министерства, които да координират работата на посолствата и нивото на кадрите. Формата на тези външни министерства е далече от съвременната им форма, и много от тях имат и други вътрешни функции.

За термина дипломация съществуват различни определения. Според Жан Сере и Джон Ууд, дипломацията е "изкуството да се разрешават международни разногласия с мирни средства". Според Г. Никълсън това е "осъществяване на международните отношения посредством преговори".

Едно определение гласи, че дипломацията е изкуството и практиката да се водят преговори между упълномощени представители на различни групи или нации от страна на дипломати. Терминът се отнася най-вече до международната дипломация, т.е. за междудържавните отношения, с които се договарят осигуряването на мира, културен, търговски и стопански обмен и разрешаването на конфликти. Същевременно, този термин предполага преговори или осъществяване на контакт между две или повече групи по даден повод. "Дипломатическото" поведение в случая е готовността да се направи компромис и желанието да се удовлетворят желанията и гледните точки на всяка от групите.
Дипломатически отношения:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дипломация и дипломатическа служба 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.