Добре ли мотивираме децата си за училище?


Категория на документа: Психология


Варненски свободен университет
"Черноризец Храбър"

ДИЗАЙН НА ТРЕНИНГ СЕМИНАР

На тема: "Добре ли мотивираме децата си за училище?"

Проверил: Ас. М.Петкова

Изготвил:

Теодора Йорданова Димова

Фак.№21152003

Варна, 2013

Тема на тренинга:

"Добре ли мотивираме децата си за училище?"

Целева група: Тренинг семинарът е предназначен за родители на ученици от 8 клас.

Цел на тренингът: Родителите на осмокласниците да направят оценка на това, доколко те самите мотивират децата си за училище, като въз основа на резултатите се изведат конкретни насоки за подобряване начините за мотивация на децата си.

Подцели:

* Изясняване на базисните понятия като " що е мотив" и "мотивация за училище"

Тренинг семинара се провежда в класната стая на учениците, в която чиновете са подредени покрай стените, а в средата на стаята са разположени в кръг столове, според броят на участниците в тренинг семинара.

Атмосферата е спокойна, предразполага участниците към активна и задълбочена работа.

Условия за участие: доброволност, неразгласяване на информацията; оптималност в състава на участващите;

Количество участници: 10 човека.

Материали, необходими за тренинга: маркери различни цветове, самозалепващи се лисчета, купа за листчета, тест за общуване, анкета за обратна връзка, мултимедия, озвучителна система за музика в паузите и бонбони (ще се използват като награда за стимулиране по време на тренинга).

График за провеждане на тренинг семинара: тренинг семинара е разработен за 8 часа - провежда се в 5 сесии с 4 паузи в периода от 9.00-17.00 ч.

I сесия - 9.00 - 10.30 ч.

Пауза - 10.30 -10.40ч.

II сесия - 10.40-11.20 ч.

Пауза - 11.20-11.30 ч.

III сесия - 11.30-13.00 ч.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Добре ли мотивираме децата си за училище? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.