Добре ли мотивираме децата си за училище?


Категория на документа: Психология


Пауза за обяд - 13.00-14.00 ч.

IV сесия - 14.00-15.30 ч

Пауза - 15.30-15.40 ч.

Vсесия - 15.40-17.00 ч.

Първа сесия - 9.00 - 10.30 ч:

* Водещият психолог се представя и открива семинара

* Всеки родител написва на замозалепващото лисче името си, по начина по който иска да се обръщат другите към него с цветен маркер и го залепва на дрехата си така, че да могат останалите да го виждат (всеки избира цвят, който съответства за неговата личност и настроение)

* Водещият формулира целите на тренинга пред родителите

* Психологът разяснява правилата за работа:

1. Основните правила за работа в група (конфиденциалност; активност; обръщение на "ти", изказвания от свое име за случващото се тук и сега); безоценъчност; забрана за интерпретации и съвети; по-малко думи - повече действие; взаимен обмен на чувства. Използване само на Аз-послания. Забрана за квалификации, обидни жестове, мимики, пози, както и прояви на "детско" поведение.

2. Запознаване членовете на групата един с друг, самопредставяне и саморазкриване, изпълнение на "загряващи" упражнения.

Чрез разясняване на правилата се цели създаване на благоприятни условия за работа на групата, запознаване с основните принципи на тренинга, създаване на атмосфера на доверие, креативност, сигурност. На този етап следва да бъдат дадени достатъчно количество упражнения, за да може участниците да се опознаят добре и да се почувстват в обстановка на безопасност.
* Индентифициране на проблема

Психологът изяснява правилата на играта "Хвалене" пред групата. Условието на играта е всеки участник да изброи колкото се може повече (поне 5) свои положителни качества. Изброяването трябва да е убедително и категорично, но без използването на отрицателни частици или уклончиви изрази. Подборът е според собствените разбирания на участника и всеки има право да посочи като положително това, което харесва в себе си. Например "Аз съм притеснителен". Водещият само пита утвърждаващо: "Това ти го споменаваш като положително качество, предполагам?". Ако е така, продължава се нататък, ако е грешка, тя трябва да се поправи и да се посочи качество, което участникът смята за добро. Задачата на останалите е да слушат внимателно и с доверие. След приключване на този етап от играта, на участниците се задава въпросът: "Как се чувствахте, докато се "хвалехте"?"

* Въз основа на играта "Хвалене" се провежда дискусия по следните въпроси:

1. Ролята на положителния Аз-образ за повишаване на самочувствието и доброто настроение.

2. Способността да се защитаваш, изтъквайки кратко и убедително добрите си страни.

3. Положителната подкрепа, която оказваме на другия, изтъквайки добрите му страни.

4. За влиянието на играта върху общуването в групата.

Пауза - 10.30 -10.40ч.

II сесия - 10.40-11.20 ч.

Тази сесия е посветена на мотивацията.

* Психологът задава въпроса на участниците в тренинга, кой какво прави, за да мотивира детето си за училище. Всеки родител споделя за своето дете, като тук се цели да се предизвика дискусия между участниците. Психологът не натрапва своето становище по дискутирания проблем, а внимателно изслушва участниците.

* Водещият психолог изяснява на групата понятието мотивация, посредством онагледяване с различни примери, характеристиките, етапите и факторите, които оказват влияние за мотивация.

* След като на групата е разяснено точно какво представлява мотивацията и как може да се мотивират децата, психологът отново задава въпросът, относно как родителите си мотивират децата.

* Преминава се към дискусия по въпроса, като в края, водещият прави обобщение.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Добре ли мотивираме децата си за училище? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.