Его-състояния


Категория на документа: Психология


Л
ИЧНОСТНАТА СТРУКТУРА СЕ СЪСТОИ ОТ ТРИ-СЪСТАВНА ЕГО-СИСТЕМА. Трите его-състояния са Родител, Възрастен и Дете. Терминът "его-състояние" се използва, за да обозначи определено "състояния на ума и свързаните с тях модели на поведение". Всеки индивид обединява в личностната си структура и трите его-състояния, които проявяват себе си чрез различен набор от поведенчески модели, които са често несъгласувани едни с други.
> Его-състояние на Родител. Его-състоянието на родител е свързано с онова, което сме интериоризирали от родителите си и което обикновено се проявява под формата на "трябва" и "не трябва". До известна степен това его-състояние съответства на суперего-то в психодинамичната теория, като също е свързано с предписания, под формата на норми и забрани, за това, какво да е поведението. Поведението, което се проявява при това его-състояние, в ТА се нарича "Родителско поведение", показвайки, че индивидът е в състояние на ума, което са имали някои от родителите му в миналото, като реагира по същия начин като тях, напр. чрез същите жестове, мимики и т. н. "Родителят" според тази теория не е Фройдиското суперего, макар суперего-то да е един от аспектите на Родителя - каквото е родителското влияние. Родителското влияние не е абстракция, а е следствие на директни, действителни интеракции с родителите. В ТА се разглеждат два типа родители според влиянието, което упражняват върху децата. Критичен е родителят, опитващ се да моделира детето, като използва често забрани. Подкрепящ е родителят, чието поведение включва освен забрани, но и разрешение, окуражаване е обгрижване. "Родителят" действа както истински родител на деца. Той функционира, като извършва много неща автоматично.
> Его-състояние на Възрастния. Его-състоянието на Възрастния съответства до голяма степен на его-то в психодинамичната теория. То е ориентирано към преработка на данни, получаването на информация от света и оценка на вероятностите. В ТА се счита, че това его-състояние е необходимо за оцеляването в света. То е посредник между его-състоянието на Родителя и его-състоянието на Детето. "Възрастният" не е емоционален като е насочен към вземане на решения и разрешаване на проблеми.
> Его-състояние на Детето. Във всеки възрастен има дете, като "остатъците" от детството в по-късния живот се проявява като его-състояние на Детето. "Детето" се намира под влиянието на забрана и потискане на Родителя. "Детето" не трябва да се счита за аналог на "И" при Фройд. То не е хаотично, каквото е Id-състоянието при Фройд, а добре организирано.

Поведението на "Детето" не е незряло и инфантилно, подобно на детското. "Детето" може да съществува в следните разновидности, а именно като: "Естествено дете", което е свободно и спонтанно в поведението си; "Адаптирано дете", което е променено под влиянието на обкръжението и родителите; "Бунтовно дете", което се съпротивлява на родителския контрол; "Малък професор", който е интуитивен и креативен в поведението си

В ТА не се отдава предпочитание на определено его.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Его-състояния 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.