Експериментална психология


Категория на документа: Психология


I
УВОД:
При изследването на житейските понятия се установява, че хората в своята житейска практика изграждат понятията си чрез така наречените прототипове и колкото повече даден обект приляга на прототипа толкова по - лесно той се разпознава, като представител на понятието.
Например врабче и гъска удовлетворяват еднакво правилото за птица, но въпреки това хората се съгласяват по бързо с съждението врабчето е птица отколкото със съждението гъската е птица. По същата причина хората по - трудно си представят, пингвина и щрауса като птици.
Евристика на репрезентативността може да бъде определена, като стратегия да се съди за вероятността на нещо посредством оценката за това доколко добре то представя специфичните прототипове или им съотвества.
Разполагайки с тази информация бих искал да проверя до колко тя отговаря на действителността като процентно отношение. И дали това процентно отношение би се променило ако хората са подложени на дефицитно време.

1 ХИПОТЕЗА:
1 Голям процент от хората са податливи на евристика на репрезентативността.
2 Ако хората са подложени на дефицитно време, процентното отношение на податливост ще се промени.

2 ЦЕЛ:
Повечето хора са податливи на евристика на репрезентативността, тяхната податливост се увиличава когато са подложени на дефицитно време.

3 ЗАДАЧИ:
1 намирам 30 човека на които да сътрудничат като участници в експеримента.
2 осигурявам нужните въпросници за изследването
3 провеждам ескперимента
4 записвам резултатите от изследването
5 обобщавам резултатите
6 потвърждавам или отхвърлям хипотезите

II
МЕТОДИКА:

1 ИЗСЛЕДВАНИ ЛИЦА:

I група 15 лица II група 15 лица
с достатъчно време с дефицитно време

Вид отговор
Брой отговори
%
шефьор


професор


Вид отговор
Брой отговори
%
шефьор


професор
2 ЕКПЕРИМЕНТАЛЕН ПЛАН:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Експериментална психология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.