Гериатрия за мед. сестри


Категория на документа: Психология


Тракийски университет - Медицински Факултет, Гр. Стара Загора

Дисциплина: Гериатрия

Реферат

Тема: Какво разбирам под активно остаряване.

Всеки човек преминава през собствен индивидуален цикъл на живота, ражда се, живее по свой собствен начин, следващ определени правила и закономерности и в някакъв момент от живота му, настъпва смъртта. Тя може да бъде логично следствие от стареенето на индивида или да настъпи внезапно, като последствие от даден фактор, прекъснал основните жизнени функции на макроорганизма.
Процесът на стареенето е важна тема за цялото човечество, защо трябва телата ни да се променят и да ни превръщат в стари хора и дали това е природен закон или не?

Логиката на живота е, че да живееш означава да старееш. Стареенето е основна част от живота на всеки човек, на практика започва от момента на зачатието. Еволюцията и естествения отбор са ни дали възможността да живеем по-дълго като вид, от останалите бозайници. Но процеса е неизбежен, наблюдава се умора, натрупвана в тъканите на човешкия организъм. Видимите му аспекти са по кожата и общия вид на лицето - натрупване на мазнини, бръчки, забавяне на движенията. Невидимите му аспекти са още повече: промени в кръвното налягане, в съдържанието на захар в кръвта, в мастната обмяна, хормонални изменения, остеопороза, промени в сърдечния мускул, мускулна атрофия и прочие. Увеличава се образуването на свободни радикали, намалява ензимната активност, жизнеността се понижава вследствие на по-слабо образуване на АТФ, влошава се структурата на клетъчните мембрани и т.н.
Стареенето не трябва да бъде определяно по популярния начин, като "смърт на клетките в организма", защото самият механизъм за убиване на клетки е част от естествения организмов цикъл, но трябва да бъде по-скоро дефинирано като забавяне и изчерпване на възстановителните способности на тялото. То поддържа устойчив баланс между увреждане и възстановяване на тъканите до момента, в който процесът не премине критична точка и загубите станат по-високи от възстановителните способности. Тогава стареенето започва да дава все по-видими признаци. Паралелно с това умората на определен вид клетки - нервните, и тяхната загуба стават ключов проблем, тъй като те се приемат на практика за невъзстановими. Това води и до многомерната проява на стареенето. То е физиологичен, но и психологически, умствен и дори социален феномен. Редица хора са се питали как със сигурност да спрем стареенето, кои вещества влияят и кои - не. Истината е, че твърдейки, че едно вещество влияе, някой може и да е прав. Но за себе си, не и за масата. Стареенето обаче не преминава по учебник и за различните организми е различно, различно е и при мъжете и жените. Това, което при един е помогнало, при друг може и да не върши работа или дори да пречи.
Съществуват различни и много на брой теории относно стареенето. Но най-популярните и широко приемани от науката са най-вече три:

- Генетичната теория. Според нея във всеки човек е заложен "генетичен часовник". Учените приемат, че в един момент той ще "спре", но не могат да определят кога. Те са установили тенденциите децата на дълголетниците също да живеят по-дълго от средното по статистика, както и жените да надживяват мъжете. От друга страна генните инженери все по-често се "сблъскват" с гени, които, оказва се, могат да ускорят или забавят процеса на остаряване.

- Теорията за свободните радикали. Свободните радикали - остатъчен продукт на всекидневните химични реакции в човешкия организъм, обикновено се неутрализират от антиоксидантите (например витамините С и Е) преди да са увредили клетките в значителна степен.

С напредването на възрастта обаче нашето тяло губи част от възможностите си да произвежда ензими, които да подържат нормално нивото на антиоксидантите. За нивото на антиоксидантите в организма решаващо значение има и начинът и качеството на хранене - известен факт е, че възрастните хора като правило се хранят по-лошо. Това увеличава нивото на свободните радикали в клетката - медицината вече е доказала, че то е високо при редица заболявания, характерни най-вече за възрастното население - рак, сърдечно-съдови заболявания, проблеми със зрението, Паркинсон.
Известно е също, че свободните радикали буквално атакуват колагена и еластина - вещества в свързащата тъкан, които подържат кожата ни влажна и еластична.

- Хормонална теория. Тя се основава на заболявания като мено- и андропауза, остеопороза, на различните сърдечно-съдови заболявания - все състояния на организма, които се "отключват" и от по-малкото производство на хормони, започващо още от 30-те ни години и намаляващо непрекъснато.

Хормоните като естроген, прогестерон, тестостерон, хормонът на растежа и т.н. също помагат на човек да запази жизнеността си, либидото и най-общо - желанието си за живот.

От казаното до тук се разбира, че остаряването е неизбежната реалност за всеки човек. Някои хора имат възможността да достигнат до този етап от живота си, а други за жалост нямат и смъртта настъпва по-рано при тях.
Индивидите в тази възраст трябва пълноценно да използват времето си. Трябва да се възползват от свободата, с която разполагат. Нужно им е да изявят личността си, да подредят приоритетите си и да изпълнят своите задължения, както към околните, така им към себе си.
Човек в такава възраст не трябва да оставя скуката на ежедневието да го погълне. А е наложително още със събуждането си сутрин с положителна нагласа да планира деня си, така че да е изпълнен със задачи и да не скучае. Длъжен е да направи ежедневието си динамично, така както е било преди със своята работа. Да не оставя скуката да се превърне в основен момент през целия му ден. Защото колкото и да е здрав един възрастен човек, оставили се сам погълнат в своята собствена депресия, се предразполага и се създават предпоставки за развитието на патологично състояние. А възрастните хора, както знаем са изключително податливи, за разлика от по-младите.
В повечето случаи възрастните хора имат нужда от грижи и тази нужда настъпва в различен период от време, който е индивидуален за всеки човек. Грижите за възрастните хора се полагат при домашни условия в семейството, и в специални заведения - домове за стари хора, а при боледуване -в здравни заведения.
При тази възрастова група особено важни са социалните проблеми - самота, изолация, скука, проблеми свързани с промяна в социалната им роля, рязко снижаване на социалната им активност. Възрастните хора не са от еднородна група, съществуват значителни индивидуални различия. При тях е необходима помощ за създаване на условия за едно добро здраве, за съхраняване на самостоятелността и човешкото им достойнство.

В здравните заведения и домовете за стари хора медицинските работници не трябва да се превръщат в покровители за тях, но не бива и да ги игнорират.

С оглед на грижите за тях те се разделят на две групи:
- Възрастни хора в добро здраве;
- Боледуващи;

Едно от задълженията на медицинската сестра, работеща с възрастни хора е да разяснява нормалните физиологични и психологични изменения в характера на възрастните и приемането им като неизбежни спътници на възрастта. Нейната помощ и съвет са необходими на възрастните при поддържане на хигиена на слуха и зрението, спазване на определена диета, предпазване от битови травми и злополуки. Медицинската сестра може и трябва да оценява степента на подвижност на възрастния човек, да полага грижи за съхраняване у него на функции и възможности за запазване на способността за самостоятелно обличане, хранене и други. Медицинската сестра съвместно с другите медицински работници организира социалното обслужване на възрастния човек, като храна и почистване на дома. Основно грижата за възрастните хора трябва да бъде насочена към оказване на помощ за запазване способността за социална адаптация в обществото.

Източници:
- Лекционен курс;
- Интернет;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Гериатрия за мед. сестри 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.