Групи и групова динамика


Категория на документа: Психология


 Групи и групова динамика

доклад

През 30-те години интересът към психологическата проблематика на групите придобива масов характер, особено в САЩ. Изследванията на Курт Левин и редица други учени поставят основата на съвременното разбиране за природата на вътрешногруповите процеси. Заедно с това се разкриват възможностите, които групата дава като обект и инструмент на психологическо въздействие върху човека и общостта. Курт Левин (1890-1947) е немски психолог, основател на полевата теория за личността, ръководител на Изследователския център по групова динамика в Масачузецкия технологически институт.

Групите според този възглед са два основни типа - формални и неформални. Формалните групи са с предварително подбрани членове, които се познават по между си и имат информация един за друг.В някои случаи е регламентирано и времето,за което групата ще съществува. Те имат строго развита структура, граници и ясни действащи правила, валидни за всички.Обичайно във формалните групи се открояват две личности , които са с лидерски качества и позиции спрямо всички останали - това са формалният и неформалният лидер.Между тях се наблюдава непрекъснато пряко или прикрито противоборство за влияние и авторитет.На базата на това се пораждат и конфликти . Ролята на лидера на групата е :
- да създава климат на творчество
-да насърчава участниците да изказват свои идеи и да доразвиват чуждите
-да позволява появата на различни идеи и застъпването на различни гледни точки
-да премахва бариерите, пречещи на свободното генериране на идеи
-да подкрепя всеки участник в опита му да бъде полезен.
Спрямо това ролята на участниците в групата е :
-да се подготвят добре за всяко събиране на групата с необходимата информация
-да обменят идеи и мнения
-да насърчават и приемат чужда гледна точка
-да слушат "отворено" алтернативи на подхода за решаване на проблема
-да поемат индивидуална и групова отговорност
-да се въздържат от възражения, преди да са изложени всички аргументи.
Мястото, на което такава група организира срещите си е предварително известно на всички. Времето и трайността на тези събирания също е известно.Принадлежащите към формланата група хора припознават общите идеи и цели като свои или като близки до тях. Степента , до която членовете на такава група работят заедно за осъществяването на общата цел, е критерий за опеделяне нивото й на сплотеност.Според възгледите за груповата динамика в групата като такава действат различни принципи и сили, които осигуряват целостта и - това са силите на :
- конформизма ,
- привлекателността ,
- авторитета и познанията,
- принудта,
- привлекателността
- наградите или наказанията
- мотивацията
- конфликта

Когато се говори за неформалните групи следва да се очертаят редица специфики. Тези групи възникват спонтанно и най - вече на емоционална основа - поради естественото привличане, отблъскване или безразличие между отделните индивиди. Нейните членове са непознати един на друг.Мястото, на което може да се формира такава група, както и времетраенето на съществуването й, са неопределени и трудно прогнозируеми.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Групи и групова динамика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.