Хиперактивност и дефицит на вниманието


Категория на документа: Психология
КУРСОВА РАБОТА

на тема:

ХИПЕРАКТИВНОСТ И ДЕФИЦИТ НАВНИМАНИЕТО (ХАДВ)

за курс:
Психопатология на развитието

Изготвена от:
Надя Владимирова Томова
F: 55351
Първото описание на хиперактовност и дефицит на вниманието е през 1900г. в британското медицинско списание "The Lancet".Там под името "шавливият Фил" се описва пациент с неизчерпаема енергия,затруднена концентрация, невнимателен и с проблеми в поведението.
През 40-те години се смят, че симптомите на ХАДВ се дължат на малки лезии в мозъка, поради което се използва терминът "минимални мозъчни дисфункции".
През 50-те години ХАДВ е наричан "хиперактивен детски синдром", а през 70-те - "нарушение с дефицит на внимание".
Причините за появата не са напълно изяснени. Има данни за генетична предразположеност и микроорганични увреди на мозъка, но може да се дължи и на редица други фактори.
Дефинирне н синдрома - зсяга деца на възраст между 1 и 12г., които са твърде подвижни, имт проблем с концентрацията и вниманието, особено импулсивни са и цялаата им дейност и взаимоотношения са дезорганизирани.
Клинични прояви:
- Хиперактивност - имат много излишна енергия, постоянно говорят и въртят нещо в ръцете си или мърдат с крака, непрекъснато се движат, не могат да стоят дълго н едно място, спят малко.
- Нарушена концентрация на вниманието - ме могат да се фокусират върху дейност, която изисква по-дълго време, като четене, учене,слене на урока в учище, игри, прекалено лесно отвличат вниманието си от шумове, миризми дори собствените си мисли.
- Импулсивност - първо говорят, после осмислят казаното, не са точни - или подранявт или закъсняват, редовно забравят вещите си, често звучат безсмислено и непоследовтелно, прекъсват другите докато говорят, преди да чуят изцяло въпроса, който им се задава, те бързат да отговорят и имат известни трудносто в овладявнето на емоциите си.
- Поведенчески прояви - децата с ХАДВ обичайно имат проблеми с това да стоят спокойно, да изпълняват и разбират инстркции, защото нямат търпение да ги чуят и осмислят. Не довършват задачите си до край, често правят грешки от невнимание, провалят се в опитите си да се съсредоточат върху детайли. Не харесват занимания изискващи психическо усилие. Създават впечатление, че не чуват какво им се казва. У дома често им се случва да чупят и изпускат предмети, да получават наваняваания от падния или удари в различни предмети по невнимание. Страдащите от този синдром не могат да участвт в групови занимания, защото не изчакват реда си, също така трудно запазвт спокойствие за цял учебен час. Поради тази причина биват етикетирани като "лоши" и "невъзпитани" деца и в училище не рядко биват нкаазвни. Така те си изграждат негативно отношение към учителите, училището и учебния процес като цяло. Тези деца трудно завързват приятелства, защото не изпълняват социалните норми, не могат да спзват правилата на игрите и играят нечестно. Затова връстниците им често ги изолират и странят от тях. Тези проблеми правят децата неразбрани и самотни.
Ако не получат необходимата помощ за спраавяне с усвояването на социалните изисквания, проявите им ще продължат в юношеска и зряла възраст. Няма да изчезнат и затрудненията в съсдавнето на контакти и приятелства, в отношенията с колеги, връстници и дори роднини. Ще имат ниски академични постижения.
Диагностични критерии:
- В DSM - IV Разстройството с дефицит на вниманието/хиперактивност е включено в категория Разстройства на вниманието и разрушително поведение. За поставяне на диагноза е необходимо покриването на критерии от група невнимание или хиперактивност и импулсивност:
А.или (1),или(2):
(1)6(или повече)от следните симптоми на невнимание са персистирли поне 6 месеца до степен , че дезадаптивното състояние е несъответно спрямо нивото на развитие.
Невнимание
а)Често не успява да съсредоточи вниманието си към детайли или прави грешки от небрежност в училищната работа , работни занимания или други дейности ;
b)Чести затруднения в поддържането на вниманието при изпълнението на задачи или игра ;
c)Често сякаш не чува , когато му се говори;
d)Често не следва напътствия , не успява да довърши училищната работа , домашните задължения или профеионалните ангажименти (но не поради поведение на противопоставяне или невъзможност да се разбират инструкциите).
e)Често среща затруднения да организира задачите и дейностите си ;
f)Често отбягва , не харесва или се включва с неохота в задачи , които изискват съсредоточен умствен труд (като уроци в училище или домашна работа);
g)Често губи важни предмети или изпуска детайли от задачите или дейностите (напр.играчки , училищни задължения , моливи , книги или други инструменти );
h)Често се разсейва лесно от външни стимули;
i)Често забрвя за всекидневни рутинни дейности;
(2) 6 (или повече) от следните симптоми на хиперактивност-импулсивност са персистирали в продължение на поне 6 месеца до степен , която е дезадаптивна и несъответна на нивото на развитие.

Хиперктивност
а)Често си потрива ръцете или кракаата , или не може да се свърта на мястото си;
b)Често става от мястото си в класната стая или в други ситуация , в която се очаква да остане седнал;
c)Често тича наоколо или се катери нагоре-надолу в ситуации , в които това е неподходящо поведение (при юноши или възрастни този симптом може да се изразява в субективни усещания за безпокойство );
d)Често изпитва затруднения при игра или по-тихи развлекателни занимания , изискващи съсредоточаване ;
e)Често е превъзбуден или действа сякаш "има вътрешен мотор";
f)Често е приказлив.
Импулсивност
g)Често избъбря отговори , преди въпросите да са зададени докрай;
h)Често изпитва затруднения да изчаква реда си;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Хиперактивност и дефицит на вниманието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.