Хиперактивност и дефицит на вниманието


Категория на документа: Психология


A. Шест или повече от следните симптоми на невнимание са били наблюдавани за период от поне 6 месеца и са били изразени в степен свръх нормалното за индивид на съответната възраст:
1. Често не обръща внимание на детайли или прави грешки поради разсеяност в училищни или други дейности.
2. Често има затруднения при концентрацията на вниманието върху конкретна задача.
3. Често не изглежда да обръща внимание на неща, които му се казват директно.
4. Често не следва инструкции и не завършва училищни или други задачи.
5. Често е неорганизиран.
6. Често избягва дейности, изискващи продължителна концентрация.
7. Често губи вещи необходими за конкретни дейности (напр. играчки, домашни, моливи, книги).
8. Често се разсейва.
9. Често забравя.
B. Шест или повече от следните симптоми на хиперактивност/импулсивност са били наблюдавани за период от поне 6 месеца и са били изразени в степен свръх нормалното за индивид на съответната възраст:
* Хиперактивност:
1. Често е наблюдаван как не може да стои спокоен и постоянно прави движения (напр. с ръце, крака или просто седи неспокойно)
2. Често става от мястото си когато се очаква от него да седи.
3. Често тича и се катери където не е прието да го прави (при възрастни това може да се изразява в крачене напред-назад).
4. Често не може да играе (при възрастни: най-общо прекарване на свободното време) тихо.
5. Често е в движение без да се спира за продължителен период.
6. Често говори прекалено много.
* Импулсивност:
1. Често дава отговор преди да изчака завършването на въпроса.
2. Често не изчаква реда си.
3. Често прекъсва другите (напр. намесва се в разговор или игра).
II. Поне някои от симптомите в I са били наблюдавани преди навършване на 7 годишна възраст. III. Поне някои от симптомите в I са били наблюдавани в поне две различни социални ситуации (напр. училище/вкъщи). IV. Трябва да са налице конкретни дисциплинарни проблеми или проблеми с успеха (за възрастни - в работата или социалния живот). V. Симптомите не се дължат на конкретно диагностицирано психично заболяване (напр. Шизофрения).
4. Диагностика и терапия
Диагностика ADHD

Не е един тест, който може да се използва за диагностициране на дефицит на вниманието и хиперактивност при деца и възрастни. ADHD се диагностицира, след като човек е показал някои или всички симптоми на ADHD на регулярна основа за повече от шест месеца. В допълнение, симптоми трябва да присъстват в повече от една среда. В зависимост от броя и вида на симптомите, човек ще бъдат диагностицирани с един от трите подтипа на ADHD: Главно невнимание, Главно Хиперактивно или комбиниран подтип.

Диагностика ADHD при деца
Доставчиците на здравни грижи, като педиатри и детски психолози, могат да диагностицират AD/HD с помощта на стандартни насоки от Американската академия по педиатрия или диагностика на Американската психиатрична асоциация и статистически наръчник (DSM). Диагнозата включва събиране на информация от различни източници, включително училища, настойници и родители. Доставчикът на здравни грижи ще обмисли как поведението на детето се сравнява с тази на другите деца на същата възраст, и той или тя може да използва стандартизирани скали на оценяване, за да документира тези поведения.
Някои симптоми, които показват, ADHD при деца включват разсеяност, хиперактивност, и / или импулсивност. Много деца с AD/HD:
* Са в постоянно движение
* Въртяла и не ме свърта на едно място
* Направи грешки по невнимание
* Често губят неща
* Не изглежда да слушате
* Лесно се разсейва
* Не завърши задачи
За да се диагностицира ADHD, вашето дете трябва да получи пълен физически изпит, включително зрението и слуха прожекции. Също така, на FDA одобри използването на система Neuropsychiatric EEG-Based Помощ оценка (NEBA), неинвазивен сканиране, който измерва тета и бета мозъчните вълни . Степента на тета / бета е показано, че е по-висока при деца и юноши с ADHD в сравнение с деца без него. Сканирането, одобрен за употреба при тези на възраст от 6 до 17 години, е предназначен да се използва като част от цялостна медицинска и психологическа изпит.
В допълнение, доставчикът на здравни грижи, следва да поеме пълна анамнеза за екран за други състояния, които могат да повлияят на поведението на детето. Някои състояния, които могат да имитират ADHD или да причинят на ADHD-подобно поведение са:
* Последните големи промени в живота (като развод, смърт в семейството, или скорошен ход)
* Неоткрити припадъци
* Проблеми с щитовидната жлеза
* Проблеми със съня
* Безпокойство
* Депресия
* Lead токсичност
Проф. В. Матанова отбелязва, че съществуват три модела на поведение, които индикират хиперкинетично разстройство с дефицит на вниманието:
* Дефицит на вниманието
* Хиперактивност
* ИмпулсивностСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Хиперактивност и дефицит на вниманието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.