Изследване по психология на девиантното поведение


Категория на документа: Психология


Анализ на получените резултати за лицето с девиантно поведение:

По отношение за авторитарния тип междуличностни отношения лицето може да се определи като доминиращ, енергичен, компетентен и авторитарен лидер. Човек успяващ в делата си, обичащ да дава съвети и изискващ уважение към себе си. Проявява нетърпимост към критика и надценяване на собствените възможности.
По отношение на октанта 2 (Егоистичен тип междуличностни отношения), изследваното лице може да се определи като докачлив и самодоволен. Проявява тенденция към демонстриране на собствено, оценено като по-различно мнение от повечето хора. Заема самостоятелна позиция в групата.
По критерия Агресивен тип междуличностни отношения, лицето се определя като взискателен, праволинеен, откровен, строг и рязък в оценките на другите, непримирим, склонен във всичко да обвинява околните, присмехулник, ироничен, раздразнителен. Недружелюбен, несдържан, избухлив.
По октант 4 (Подозрителен тип междуличностни отношения), може да заключим, че изследваното лице е критичен, изпитва затруднения в интерперсоналните контакти, поради подозрителност и страх от лошо настроение, затворен, скептичен, разочарован в хората, потаен, проявява негативизма си във вербална агресия.
За подчиняем тип междуличностни отношения, лицето показва резултати като затворен, кротък, лесно се смущава, склонен да се подчинява на по-силния, без да отчита ситуацията. Покорен и самообвиняващ се.
Октант 6. (Зависим тип междуличностни отношения.), лицето се определя като послушен, боязлив, безпомощен. Не умее да се съпротивлява, искрено вярва че другите винаги са прави.
За изследване за дружелюбен тип междуличностни отношения, изследваното лице е любезен към всички, ориентиран на приемане и социално одобрение. Стреми се да удовлетвори изискванията на всички, без отчитане на ситуацията. Ориентиран е към целите на микрогрупата, има развити механизми за стесняване и притискане, емоционално лабилен.
Алтруистичен тип междуличностни отношения - прекалено отговорен, винаги принася в жертва своите интереси, стреми се да помогне и състрадава на всички. Досаден в своите помощи и прекалено активен по отношение на околните, безкористен, отзивчив. Неадекватно приема върху себе си отговорността за другите. Това, обаче може да бъде външна маска, прикриваща противоположни отношения.
Като психологически характеристики на изследваното лице може да се заключи, че той обича да бъда част от някаква група. Има лидерски качества, може да взема самостоятелни решения, но характерът му е труден и често влиза в конфликти с околните. Проявява агресия, което може да се определи като една от основните черти от характера му. Агресията може да се корени в семейството му и семейната среда като цяло. Баща му е бил агресивен и ги е напуснал. Това води до голяма скрита агресия у детето, която излиза на повърхността в зряла възраст.

Анализ на получените резултати за лицето без девиантно поведение:

По отношение на октант 1 резултатите на изследваното лице показват, че изследваното лице е уверен в себе си човек, но не обезателно лидер, упорит и настойчив. Умее да бъде добър съветник, наставник и организатор, притежава свойства на ръководител.
Резултатите за Егоистичен тип междуличностни отношения показват наличие на егоистични черти, ориентация на себе си, склонност към съперничество. Стил на междуличностни отношения от увереност, независимост, до склонност към съперничество, самодоволство с изразено чувство за собствено превъзходство над околните.
За изследване на агресивен тип междуличностни отношения, изследваното лице се определя като упорит, настойчив, енергичен, настоятелен, искрен, непосредствен, праволинеен.
Октант 4. (Подозрителен тип междуличностни отношения), резултатите на изследваното лице говорят, че той е критичен по отношение на всички социални явления и околни хора. Реалистичност в разсъжденията и постъпките, скептицизъм и отсъствие на конформизъм.
Изследването за подчиняем тип междуличностни отношения изкарва на показ характеристика на изследваното лице като: скромен, муден, отстъпчив, мек, емоционално сдържан, способен да се подчинява. Няма собствено мнение, послушно и честно изпълнява своите задължения.
Октант 6. (Зависим тип междуличностни отношения.) показва личността като конформен, мек, очакващ помощ и съвети, доверчив, склонен към възхищение на околните, вежлив. Търсещ постоянно доверие от стана на околните и тяхното признание.
По отношение на дружелюбен тип междуличностни отношения, може да се заключи, че лицето е склонен към сътрудничество, кооперация, гъвкав и компромисен при решаването на проблеми и в конфликтни ситуации. Стреми се да бъде съгласен с мнението на околните, съзнателно конформен, следващ правилата, условностите и добрия тон в отношенията с околните. Инициативен, ентусиаст в достиженията на групата, стреми се да помага. Желае да е център на вниманието, заслужава и търси признание и любов, общителен, проявява топлота и дружелюбие в отношенията. Склонен към сътрудничество, кооперация, гъвкав и компромисен при решение на проблеми в конфликтна ситуация.
За алтруистичен тип междуличностни отношения, може да се каже, че лицето е отговорен по отношение на хората, деликатен, мек, проявява състрадание и симпатия. Проявява загриженост, умее да ободри и успокои околните, безкористен и отзивчив в отношенията си с хората. Добър и безкористен.
Като психологически характеристики на изследваното лице може да се каже, че притежава умения за водене на разговори и преговори. Спокойният му характер му позволява да преценява трезво ситуацията и да реагира адекватно. Умее да се подчинява, но има и качества да води. Рядко се опитва да бъде лидер. Предпочита комфортната зона и спокойствието, което не го прави много амбициозен. Усеща подкрепата на семейството и се чувства сигурен и удовлетворен.

2.2. Тест за изследване на типичните начини на реагиране в конфликтна ситуация (К. Томас)

ПОКАЗАТЕЛИ
Съперничество
Сътрудничество
Компромис
Избягване
Приспособяване
И.С
5
9
4
7
5
Д.Н
4
5
9
6
6

2.2.1 Психологическа характеристика на изследваните лица.

Анализ на получените резултати за лицето с девиантно поведение:

Излседвано лице И.С с девиантно поведение показва преобладаващ стил на сътрудничество.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследване по психология на девиантното поведение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.