Изследване по психология на девиантното поведение


Категория на документа: Психология


Сътрудничеството като стил на поведение се определя като асертивен и сътрудничащ стил. То предполага стремеж за реализиране на съвместни действия с другата страна за решаване на конфликта, за търсене на общо за двете страни решение, което да удовлетворява техните интереси. При процеса на сътрудничество проблемът довел до конфликтно противопоставяне се разглежда задълбочено, за да се открият разминаванията в интересите и се потърси алтернатива, която да ги удовлетвори. Сътрудничеството между страните е опит да се открият и анализират несъгласията и да се разбере от двете страни мнението на всяка от тях. В този случай несъгласията се "размиват" и желанието на страните е да се постигнат решения, които не водят до борба. Вземането на решение предполага удовлетворяване на очакванията на страните, но не изключва намаляване защитата на собствените цели. Откритият обмен на идеи, мнения и предложения създава възможност за процес на позитивно взаимодействие, което липсва при другите стилове. Ако опонентите имат време и решението на проблема е от съществено значение за двете страни процесът на сътрудничество може да продължи по-дълго време, което се използва за конструктивност в процесите на общуване между участващите страни.

Анализ на получените резултати за лицето без девиантно поведение:

При изследвано лице Д.Н. се наблюдава преобладаващ стил на компромис.
Компромисният стил е междинно звено и е "нещо средно между асертивност и сътрудничество" в конфликтна ситуация. При него целта е да се намери своевременно, взаимноприемливо решение, което частично удовлетворява и двете страни. Този стил се определя още като проява на съревнователен и приспособяващ стил. При него човек се отказва от повече неща, отколкото при съперничещия, но същевременно от по-малко неща, отколкото при отбягващия. Обръщането към проблема е по-дискретно, но не се анализира задълбочено. Компромисният стил е свързан със споделяне на различията, обмяната на отстъпки или търсене на бърза отстъпки или търсене на бърза позиция, която трябва да се приеме поради недостиг на време. Взаимните отстъпки водят до решения, които за момента удовлетворяват двете страни. Стилът успешно се прилага при хора с еднакви статусни позиции или при хора, които имат различни гледни точки по дискутирания въпрос и са склонни бързо да стигнат до конкретно решение.

2.3. Резултати от теста за диагностика на самота на Янг.Нива на самота
І-во изследвано лице

ІІ-ро изследвано лице

1

Неналичие на самота

3

9

2

Лека степен на самота

9

6

3

Средна степен на самота

2

2

4

Висока степен на самота

5

0

2.3.1. Психологическа характеристика на изследваните лица

Анализ на получените резултати за лицето с девиантно поведение:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследване по психология на девиантното поведение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.