Как да овладеем своя гняв преди той да ни овладее?


Категория на документа: Психология5. Мит № 5: Външните събития ви разгневяват

Когато хората се разгневяват, често не успяват да поемат отговорност за собствените си чувства. Колко пъти сте си казвали, че той ви е ядосал, той ви е вбесил или ви е изкарал извън релси... С този тип твърдения внушавате, че гневът ви е извън вашия контрол. Вие сте просто една безпомощна жертва, чиито емоции драматично се засилват или отслабват в зависимост от начина, по който светът се отнася с вас.

Повечето от нас реагират чрез гняв или фрустрация при появата на външни събития, но не всички се разгневяват на външните дрaзнители, което ни прави нас хората твърде индивидуални. Има ситуации, при които една група хора биха реагирали бурно и гневно, а има такива хора, които, поставени при същите условия, не реагират импулсивно, а спокойно. Ето това кара различните психолози, учени, психиатри, терапевти да приемат хората напълно различни и индивидуални.

Има събития, които могат да разгневят всеки човек и това е нормална реакция, но има събития, при които човек може да запази равновесие, баланс, емоционална и психическа устойчивост и стабилност. Такъв тип хора учените - психолози наричат уравновесени и балансирани личности, които не се поддават на всякакви външни въздействия, а онези, които се подават на такива външни въздейсвтвия, специалистите ги категоризират като неуравновесени и небалансирани личности Ellis, A., R. C. Tafrate, 2011.

Балансираният тип личност е успешен лидер, управленец, директор на голяма фирма или предприятие. Той може да общува спокойно и балансирано с колегите си, да работи в екип при създаването на проекти, да бъде добър и грижовен родител.

Неуравновесените личности често попадат в конфликтни ситуации с колегите си на работното място, не могат да работят екипно, доминират в домовете си с повече власт. Те не са добри управленци и менъджери, надделяват с егоизма си и проява на власт Ellis, A., R. C. Tafrate, 2011.

Тези пет мита са сред най-срещаните. Съществуват много други погрешни убеждения за глева, както подчертават Каръл Таврис, Бъд Най и други автори Travis, C., 1989, Nye, B., 1993.

III. Рационално-емоционална поведенческа терапия РЕПТ и ABC на гнева

A. Ellis, и R. C. Tafrate създадоха принципите на РЕПТ въз основа на собствените си клинични проучвания и опит. По-късно те бяха подкрепени от стотици експериментални изследвания. Стигнаха до заключението, че класическата психоанализа, която дълго време практикуваха, е неефикасна и така през 1953 г. започнаха да търсят по-добри процедури Ellis, A., 1993.

Те извлякоха много от принципите на РЕПТ, от психологията и от мъдростта на философията, която ги е следвала години наред. През януари 1955 г. поставиха основите на РЕПТ и оттогава са помогнали за обучаването на хиляди терапевти в нея. Следвайки ги през 60-те и 70-те години, Арън Бек, Дейвис Бърнс, Уилям Гласър, Макси Молтсби младши, Доналд Майхенбаум и други изключителни терапевти започнаха да правят когнитивно-поведенческа терапия КПТ, която много наподобява РЕПТ в редица отношения. КПТ е обща форма на терапия, която използва РЕПТ като модел. РЕПТ включва методи на самообучение, които могат да помогнат на хората да се справят с яростта, чувства на гняв и т.н. Beck, A. T., 1976, Burns, D. D., 1980, Maultsby, M. C., Jr., 1984, Meichenbaum, D., 1977, Ellis, A., 1993.

Един от начините да се справим с гнева си е да не изливаме яростта си навън или да изразим свободно чувствата си и така бихме се освободили от напрежението.

Друга алтернатива е тази на християнскто опрощение, при което се изисква да обърнем и другата буза.

Според нас можем спокойно да кажем, че не съществува съвършен метод за справяне с разрушителния гняв. Има някои добри практики или процедури, които се използват успешно повече от четири десетилетия в РЕПТ и КПТ.

Как може да се справим с враждебността си, като използваме методите на РЕПТ? Нека да изследваме ABC на РЕПТ Ellis, A., R. C. Tafrate, 2011.

Започваме с идентифицирането на С - емоционалното или поведенческо-то последствие Consequence: вашия гняв. След това търсим А - активиращо-то преживяване или беда Adversity. Когато разглеждаме А и С, може да излезе, че А причинява С, т.е. настъпилата беда или активизиращото преживяване на дадено събитие води до емоционално-поведенчески последствия или гняв. Това на теория чисто математически излиза вярно, но на практика това не е така. А не пречинява С, защото между тях съществува В - убежденията ни Вeliefs, Ellis, A., 1993.

Съществува една формула или зависимост между трите компонента на РЕПТ и това е, че С = А x B, т.е. Гневът е равен на произведението на преживяванията ни и убежденията ни. Според това какви са нашите убеждения или ценностна система, по различен начин реагираме или преживяваме събитията и това неминуемо води до емоционални и поведенчески последици.

След като знаем какви са нашите А и С, лесно можем да открием своите В и да се справим по-добре с С и особено с деструктивните си самообвинения и ярост. Така, започвайки с ващата ярост С по отношение на някаква несправедливост, която сме изпитали А, бързо можем да открием ирационалните си убеждения ИУ, водещи до С и да ги оспорим в точка D.

На този етап РЕПТ ви помага да откриете точно кои убеждения допринасят за нездравословните ви отрицателни чувства на гняв и ви показва как можете да промените някои от убежденията си В чрез изследване на тяхната ирационалност. Показва ви как техниките за самопомощ или рационалните убеждения РУ, не рядко ви карат да изпитвате здравословно съжаление и разочарование вместо ярост С, как себеразгромяващите или ирационалните убеждения ИУ обикновено ви карат да се гневите С на бедите А и как можете да оспорвате в точка D ирационалните си убеждения, за да бъдат чувствата ви отново здравословни и свободни от гня в Ellis, A., 1993.

IV. Рационални и ирационални аспекти на гнева

Съществуват рационални убеждения, които психотерапевтите определят като полезни и ирационални убеждения, определяни като безполезни. Как можем да променим своите себеразгромяващи убеждения В. Започвайки от С в АВС на РЕПТ, когато нещо се обърка в живота ви в точка А, в точка С последствие търсим два типа отрицателни чувства и те обикновено са:

* Здравословни отрицателни чувства - разочарование, съжаление и фрустрация;

* Нездравословни отрицателни чувства - депресия, паника, ярост, самосъжаление и ниска търпимост към фрустрация.

Системата от убеждения В можем да разделим на две категории:

 Конструктивни или рационални убеждения РУ;

 Деструктивни или ирационални убеждения ИУ.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Как да овладеем своя гняв преди той да ни овладее? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.