Как да овладеем своя гняв преди той да ни овладее?


Категория на документа: ПсихологияОтново започваме с един от основните принципи на рационално-емоционалната поведенческа терапия: другите хора наистина могат да се опитват да ви ядосват, но както казва Елинор Рузвелт, за да ви накарат да се чувствате малоценни, те имат нужда от вашето разрешение. Обикновено вие сами се разгневявате. Правите го чрез създаването на ирационални убеждения за несправедливото или нечестното поведение на другите. В РЕПТ съществуват три важни прозрения за вашите убеждения, които пораждат гняв Ellis, A., R. C. Tafrate, 2011:

* Прозрение № 1 е, че настоящият ви гняв може да има връзка с миналия ви живот;

* Прозрение № 2 - както и да сте усвоили първоначално своите себеразгромяващи ИУ, сега ги поддържате живи, като ги повтаряте, подкрепяте ги по различен начин, действайки от техните позиции и отказвайки да ги оспорите. Възможно е първоначално другите хора да са ви помoгнали да придобиете вашите ИУ. Дори може да са ви внушили някои от тях. Основната причина, поради която все още се придържате към тях обаче е, че все още сами си промивате мозъка с тях;

* Прозрение № 3: ако не оспорвате мощно своето ИУ, пак ще сте склонни да го следвате.

Колкото по-мощно и последователно оборвате своите предизвикващи тревожности, гняв и ирационални убеждения, толкова по-скоро ще ги промените Ellis, A., 1993.

VII. Оспорване на убежденията, с които сами се разгневявате

В РЕПТ точка D представлява оспорването. Първо, откриваме активиращите преживявания или бедите А, които предхождат вашите разстройващи емоционални или поведенчески последствия С. Второ, откривате рационалните си РУ и ирационалните си убеждения ИУ в точка А. Трето, ясно признавате, че вашите ИУ способстват за създаването на вашите разстроени или нездравословни последствия С. Четвърто, енергично и упорито оспорвате D вашите ИУ Ellis, A., R. C. Tafrate, 2011.

Кишор Падке Phadke, K. M., 1982 е психолог, който практикува и преподава РЕПТ в Бомбай. Той разделя оспорването D на три основни части:

* Идентифициране на основните ни ИУ;

* Отграничаване на ИУ от РУ;

* Дебатиране на ИУ активно и енергично.

VIII. Още начини да се измъкнем от гнева по пътя на мисленето

Нека още веднъж направим преглед на теорията на РЕПТ като преминем към цялостното му АВС Ellis, A., R. C. Tafrate, 2011:

:) Активиращо преживяване или беда А: Някои хора се отнасят несправедливо към вас, като се оттеглят от сключеното споразумение с вас;

:) Рациоално убеждение РУ: "Намирам действието им за осъдително и неуместно. То не ми харесва!";

:) Здравословни отрицателни последствия С: чувствате се фрустрирани и разочаровани;

:) Ирационално убеждение ИУ: "Колко ужасно! Те в никакъв случай не трябва да се отнасят така с мен!";

:) Нездравословни отрицателни последствия С: вие сте гневни и яростни;

:) Оборване и дебатиране D: идентифицирате ИУ и започвате да ги оборвате и разисквате;

:) Когнитивен ефект или нова философия Е: "Не виждам причина, поради която те трябва да ме третират справедливо, макар че определено го предпочитам. Болезнено е, когато те се отнасят нечестно с мен, но все пак мога да го понеса и да водя добър живот!";

:) Поведенчески ефект Е: загуба на гнева, облекчение, връщане към здравословните отрицателни последствия - тъга, разочарование.

IX. Как да се измъкнете от гнева по пътя на чувствата

Тук ще обсъдим някои от емоционалните методи, използвани в РЕПТ за редуцирането на гнева чрез фокусирането върху чувствата и желанията ви.

Първият и основен метод за преодоляване на гнева е безусловното приемане или себеприемане. Това означава да признаете пред себе си и околните своете собствени грешки, недостатъци и предимства, т.е. да приемете себе си такъв какъвто сте в момента, както с добрите си, така и с лошите си черти на характера ви Ellis, A., R. C. Tafrate, 2011.

Друга емоционална техника е свързана с рационално-емоционалните представи РЕП. Тя е създадена от рационално-поведенческия психиатър д-р Макси Молтсби младши Maultsby, M. C., Jr., 1984. РЕПТ адаптира РЕП по следния начин.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Как да овладеем своя гняв преди той да ни овладее? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.