Как да овладеем своя гняв преди той да ни овладее?


Категория на документа: Психология* Светоглед на сътрудничество - това е една много висока летва за повечето от нас, защото трябва да се примирим с гневните си изблици, да приемем себе си такива, каквито сме и да предложим на партньора или опонента си разумно решение на проблема чрез поведение на сътрудничество и помирение;

* Семинари, тренингови курсове и психотерапия - чрез участието си в различни семинари, курсове и тренинги, вие можете да подобрите уменията си за справяне и управление на гнева Ellis, A., R. C. Tafrate, 2011.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. Аlberti, R. F., M. L. Emmons. Your Perfect Right, 7th rev. ed. San Luis Obispo, CA: Impact, 1995

2. Averill J. R. Studies on Anger and Aggression: Implications for Theories of Emotion. American Psychologist 38, 1983

3. Bach, G. R., H. Goldberg. Creative Aggressions. New York: Avon, 1975

4. Bandura, A. Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. NJ: Prentice-Hall, 1986

5. Beck, A. T. Cognitive Therapy and the Emotional Disorders. New York: International Universities Press, 1976

6. Burns, D. D. Feeling Good: The New Mood Therapy. New York: Morrow, 1980

7. Danysh, J. Stop Without Quitting. San Francisco: International Society for General Semantics, 1974

8. Ellis, A. Humanistic Psychotherapy: The Rational-Emotive Approach. New York: McGraw-Hill, 1973

9. Ellis, A. The Biological Basis of Human Irrationality. Journal of Individual Psychology 32. New York: Institute for Rational-Emotive Therapy, 1976

10. Ellis, A. Fun as Psychotherapy. New York: Institute for Rational-Emotive Therapy, 1977

11. Ellis, A. A Garland of Rational Humorous Songs. New York: Institute for Rational-Emotive Therapy, 1977

12. Ellis, A. Changing Rational-Emotive Therapy RET to Rational Emotive Behavior Therapy REBT. New York: Institute for Rational-Emotive Therapy, 1993

13. Ellis, A. Fundamentals of Rational-Emotive Therapy for the 1990s. New York: Institute for Rational-Emotive Therapy, 1993

14. Ellis, A. General Semantics and Rational-Emotive Behavior Therapy. New York: Institute for Rational-Emotive Therapy, 1993

15. Ellis, A., R. C. Tafrate. How to control your Anger before it controls you. New York, 2011

16. Frankl, V. Man's Search for Meaning. New York: Pocket Books, 1959

17. Fromm, E. The Anatomy of Human Destructiveness. Greenwich. CT: Fatweett, 1974

18. Kassinove, H. Anger Disorders: Definition, Diagnosis and Treatment. Washington, DC: Taylor & Francis, 1995

19. Lazarus, A., A. Fay. I Can if I Want To. New York: Morrow, 1993

20. Maultsby, M. C., Jr. Rational Behavior Therapy. NJ: Prentice-Hall, 1984

21. Meichenbaum, D. Cognitive-Behavior Modification. New York: Plenum, 1977

22. Nye, B. Understanding and Managing Your Anger and Aggression. Federal Way. WA: BCA Publishing, 1993
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Как да овладеем своя гняв преди той да ни овладее? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.