Кое се помни по-добре?


Категория на документа: Психология


СУ "Св. Климент Охридски"
Философски Факултет

Курсова работа по експериментална психология
II -част

Тема: Кое се помни по- добре думи или картинки

Страници: 8

Преподаватели: гл.ас. д-р Иван Бардов

гл. ас. д-р. А. Атанасова

Изготвила: Лили Веселинова Николова
Специалност: Психология
Курс: I
Факултетен №: 22 194

София
2011

I. Планиране на експеримента:

Цел на изследването

Настоящото изследване има за цел да установи дали различие във стимулния материал оказва влияние върху запомнянето.

Хипотеза

Провеждането на експеримента се базира на хипотезата, че.картинките се запамомнят по- добре от думите.

Променливи

В настоящото изследване вземат участие две променливи- зависима и независима. Независимата променлива е маетериалът за запомняне като в конкретния случай е с две нива ( картинки и думи). Наблюдавана е зависимата променлива, която е броя на запомнените думи и картинки.
3. Операционализация на независимата променлива

Независимата променлива е подавания стимулен материал, който трябва да бъде запомен и непосредствено след това разпознат.За провеждането на експеримента са използвани две нива на независимата променлива.

1. Картинки

За изследването на зрителната памет са използвани два бели листа формат В4 (25,7 см х 36,4 см).
- Първият лист съдържа 12 черно- бели картинки с формат 5х5 см. Изображенията са с различни тематики и последователността им на листа е напълно случайна.
- Вторият лист съдържа 20 черно- бели картинки със същите параметри като картинките от първия лист. На този лист освен всички изображения от първия присъстват и нови 8.

2. Думи

За изследването на зрителната памет са използвани два бели листа формат А4 (21 см х 29,7 см).
- На първия лист са изборени 12 думи с шрифт Arial, размер 14, с главни букви без допълнително оформления ( без наклонение, подчертаване или удебеляване). Думите са съществителни имена от неспециализирания език, неоказващи емоционално въздействие. Те са с дължина от 4 до 8 букви и са разположени хоризонтално на листа като са отделени със запетая една от друга и не следват определена последователност.
- Втория лист съдържа всички 12 думи от първия, но са добавени и нови 8 думи със същите параметри.
4. Операционализация на зависимата променливаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Кое се помни по-добре? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.