Конфликти в организацията


Категория на документа: Психология


* възникване на инцидент в резултат на предприети практически постъпки поне от едната страна
* проява на конфликта
* прекратяване на конфликта или задълбочаване на конфликтната ситуация

9.Често конфликтът се възприема като състезание.Малък процент от конфликтите са истинско състезание.Състезанието има победител и губещ.Успешното разрешаване на даден кофликт е = на взаимна максимална печалба (изгода).

10.Конфликтната ситуация се характерезира с обективно несъвместими събития, както и със субективни, нереалистични емоционални нагласи на страните в конфликта.

11.Гневът, фустрацията, агресията и силните емоции не са необходими за решаването на реален конфликт, но са използвани за да подсилят субективния нереалистичен елемент на конфликта.

12.Колкото по-близки са взаимоотношенията между страните в конфликта, толкова по-интензивен може да бъде той.

13.Конфликтът е неизбежен в емоционално обвързани взаимоотношения.

14.Колкото по-малко са конфликтите в групата, толкова групата ще се характеризира с по-малко толерантност във взаимоотношенията.

!5.Конфликтите за абстрактни идеи са по-трудни за разрешаване, отколкото тези за конкретни проблеми.

16.Конфликт между равни по ранг е по-труден за решаване от конкфликта между страни с неравен статус или власт.

17.Колкото по-интензивен е конфликта, толкова по-малка е вероятността да бъде решен със сътрудничество.

18.Конфликт който е заплаха за самоуважението е по-труден за разрешаване от такъв който не е.

19.Конфликт решен чрез сила (подчинение,репресия) без да се отчитат потребностите ще резултира в изменение на формата на конфликта или ще се възобнови когато силата на властта намалява.

20. За да постигнат максимално взаимна печалба при решаване на конфликта, страните трябва да вярват че взаимно отчитат интересите си.

21.Развитието на конфликта (+) (-) не е определено от външни обстоятелства, а от участващите в него и техните ценности.

Конфликтът е неразделна част от нашия живот. Той е в нас, той е около нас. Конфликтите са наше всекидневие и реалност. Различни проучвания показват, че приблизително около една пета от живота на човека преминава в разрешаване на конфликти - със себе си, с членовете на семейството, роднини, приятели, съседи, колеги, ръководители... Този списък може да бъде продължен до безкрайност.

От друга страна конфликтите понякога са желателни и имат положителен характер ( функционален конфликт) поради следните причини:
* водят до възникване на различни гледни точки
* спомагат за разработването на ясна управленска политика
* формулират се голям брой алтернативни решения
За да се ибегнат дисфункционалните последици от конфликта от голямо значение е ефективността на управление- определяне вида на конфликта, посочване на причини за възникването му и избор на подходящ метод за неговото управление.

Различават се следните основни видове конфликти:
* в зависимост от причината:- конфликт на целите, конфликт на идеите, конфликт на нагласите и конфликт на поведениетo
* в зависимост от нивото:- вътреличностен и междуличностен; вътрегрупов и междугрупов; вътрешноорганизационен и междуорганизационен
* в зависимост от последиците:- функционален и дисфункционален

Организационните конфликти могат да се разглеждат като:
* хоризонтални- конфликт между групите, функциите, отделите
* вертикални- между различните йерархични нива

Според друга класификация конфликтите биват:
* нереални
* реални
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Конфликти в организацията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.