Консултиране при кризи


Категория на документа: Психология


 19. Консултиране по време на кризи.

Консултирането по време на кризи е специален вид консултиране. Има няколко вида:
* консултиране на личност
* консултиране на лидери (ръководители)
* консултиране на фирми (други организации)

Консултирането е процес на взаимодействие между консултанта и неговия клиент, при което се извършват определени процедури, имащи за цел да окажат психологическа помощ на последния да преодолее определени психични травми относно професионалната му кариера, брака, семейството, себеуважението, междуличностното общуване и пр. В процеса на взаимоотношенията помежду им консултанта признава и приема своя клиент за уникален и независим субект, който има право и отговорност на самостоятелен избор по отношение на всички въпроси, които се отнасят до неговото житейско развитие.

В настоящата разработка ще разгледам консултиране при трафик на жени.

Консултирането трябва два вида работа - социална и клинична. В изложението по-долу ще представя потребностите и проблемите на жертвите на трафик от една страна. От друга страна ще разгледам въпросите, които възникват пред консултанта.

На първата среща ерапевтът се сблъсква с два вида проблеми - социални и лечебни.

Водещият случая има грижата да разкрие и да подреди по важност физическите потребности и социалните нужди на пострадалата жена, жертва на трафик, т. е. да изгради план за социална работа по случая. Това могат да бъдат - безопасността й при пристигането, настаняването й в подслон, настаняването в болница, спешната нуждата от храна и принадлежности, осигуряването на медицински прегледи, връзка с близките й, уреждането на документи и ред други непредвидени неща.

Съществуват също така и някои общи емоционални потребности, които е добре да бъдат дискутирани с жената. Те са обикновено страхове, общи за всички жени, преживели трафик:
* страх, че си изложена на силна опасност, т.е. може да бъдеш намерена от трафикантите, ако се прибереш у дома
* страх че ще загубиш на близките си
* страх, че ще бъдеш отлъчена от общността
* страх, че си много уязвима без мъжка подкрепа
* страх, че носиш срам за семейството си
* страх, че си сама, защото нямаш информация и не знаеш към кого можеш да се обърнеш за помощ (социални служби или хора)
* страх, че ще ти е трудно да подредиш живота си
* страх от бъдещето

Жените, с които е злоупотребено се нуждаят от индивидуални сесии, срещи с терапевт, за да могат да споделят проблемите си в сигурна и защитена среда. В повечето случаи те траят от 45 минути до един час. При тежки кризи (например ако жената има мисли за самоубийство) е нужно повече време, за да се почувства тя успокоена.

Ролята на консултанта е да слуша жената и да води сесията. Той й помага да отговори на първите си въпроси, свързани със състоянието на несигурност, и какви първи стъпки да предприеме от сега нататък. Жената се подкрепя, за да може отново да си припомни собствените си възможности и да разпознае силата, която е показала като е успяла да оцелее. Обсъжда се опита й, живота й в миналото, а също и плановете за бъдещето.

Ето някои общи реакции, които могат да се наблюдават в поведението на жени, станали жертва на трафик:

СТРАХ ...
* да остане сама
* да бъде намерена и наказана от този, който е злоупотребил с нея
* другите да разберат какво е станало с нея, че е проституирала
* да бъде наказана или съдена, за това, че е пребивавала нелегално в чужбина.
* от собствения й гняв
* от венерически болести или СПИН
* от спането с кошмари

ВИНА ...
* че е направила грешка или е била "глупава"
* че е нарушила културни и религиозни вярвания
* че се е провалила в осигуряването на средства за семейството й.

ГНЯВ ...
* към себе си, че е "позволила това да й се случи"
* към другите, които не са я защитили
* към обществотоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Консултиране при кризи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.