Креаналните нерви в мозъка


Категория на документа: Психология


 Конференция Аутизъм
Креаналните нерви в мозъка

Maude Le Roux

1. Обонятелен нерв: при някои деца, чрез обонянието е единствения начин да се стигне до емоционалният им мозък. Миризмата винаги е свързана с емоциите им и когато дадено дете не обича някаква миризма или е капризно при хранене, това трябва да се напише в профила му.
2. Зрителен нерв: изключително важен относно централното и периферното зрение. Има много деца, които имат проблем с това и за това някои деца въртят пръсти пред очите си или въртят глава. Това означава, че имат проблем с тази система. Такива деца не могат да направят разлика между буквите и белите редове.
3. Очедвигателен, макаровиден и отвеждащ нерв : съсредоточаване на очите върху една и съща точка, едното око следва другото или се изключва едното око, тогава мозъка пренебрегва едното око (например, тогава не може да се хване топка).
4. Троичен нерв : отговаря за гълтане, температура на темпоралната област, как децата реагират на болка и докосване. Изключително важен когато говорим за слухова информация и работи предимно със средното, вътрешното ухо. Мислим за него, когато има проблем с артикулацията и изговарянето на думите.
5. Лицев нерв : силно свързан с мускула Stapedios, мислим за него когато децата са свръхчувствителни към звуци и израза на емоциите, ориентирани на средната линия на лицето.
6. Слухово-вестибуларен нерв: помага за слушането, мусколния тонус, защитните реакции и ориентация в пространството и равновесие.
7. Езиково - гълтачен нерв : отговаря за фонацията, фарангиален рефлекс, вкус, фарингс и ларингс.
8. Nervus Vagus (блуждаещ нерв): отговаря за вегетативната нервна система, спане, глад, ситост.
9. Добавачен нерв : не е истински черепно-мозъчен нерв, защото рецепторите му се намират в гръбначния мозък (прешлени 1 и 5), припокрива блуждаещия нерв, отговаря за трапецовидния и стерноклидомастоидния мускул.
10. Подезичен нерв : свързан е най-много с движението на езика, а оттук с реч, връзка между майката и бебето.
Детето първо трябва да развие всички черепно-мозъчни нерви най-рано до 9 мес, за да може да започне да говори.

Същност на рефлексите

Децата комуникират с нас чрез поведението си. Рефлексите имат влияние върху психомоториката, пространствено-времевите представи, глухота, синдром на Миньер и др. Рефлексите са вродени и започват да се развиват още в утробата, продължават да се развиват и след раждането. Рефлекса е реакция причинена от стимул. Рефлекса се стимулира от сетивния стимул / дразнител. Когато сетивото ни се дразни тялото ни реагира двигателно. Има различни видове рефлекси: безусловен (рефлекс за оцеляване) и условен (научаваме се), специфичен (отклик към дума или символ).

Информацията идва до малкото дете чрез начина по който майката докосва детето. Важно е как реагира детето - ако реагира прекалено силно трябва да се отдалечим от него, защото ще го предизвикаме да се защити и обратно. Обикновено децата не искат да бъдат масажирани, защото не знаят чувството на допира.
1. Лабиринто-тоничен рефлекс (TLR) : активира се от въртенето на главата и стимулира цялото тяло. Започва да се развива в утробата (12г.с.). Активно използваме този рефлекс до 4мес от раждането, защото чрез движението на главата стимулираме цялото тяло. Този рефлекс дава връзка за средната линия на главата, позволява на детето да реагира срещу гравитацията. Този рефлекс влияе върху способността да контролираме тялото отгоре-надолу и отпред-отзад. След това помага на лазенето и стоенето. Ако TLR не е изграден това ще доведе до нарушения в стойката, трудности във вестибуларния апарат, мускулния тонус, който ще доведе до ограничение да вземаме участие в спортни мероприятия, държане в обществото.
2. Прегръдката на Moro: състои се от две части. Първа част: когато детето отваря ръце и ги протяга, тогава иска да разбере къде се намира в света. Втора част: когато детето се прибира, прибира ръцете си към себе си и крачетата (например, гушнато в мама). Този рефлекс започва да се развива в 28г.с. и е развит до 4 мес след раждането. Този рефлекс ни помага да вдишваме/издишваме. Първата фаза е разгръщане, отваряне (прилив на адреналин), но и загуба на ориентация. През втората фаза бебето се свива, за да се запази, защити. Много силно влияе на модела на дишане. Ако продължава и по-късно през живота на детето, му дава дезориентация. Ако искаме да избегнем този рефлекс ние се затваряме. Помага ни да развием силни механизми за защита. Това влияе и върху страха ни да приемаме нова информация, може ли да откликна правилно на това, което искат учителите, родителите от мен.
3. Шиен тоничен симетричен рефлекс (STNR): когато главата се наведе ръцете и краката се свиват. Има отношение към гравитацията. Развива се 18г.с. Трябва да се изгради до 9 мес след раждането. Важен е за лазенето на бебето. Този рефлекс оказва влияние и по-късно. Помага при билатералните модели на тялото - и двете части трябва да се научат да работят заедно. Играе изключително важна роля в зрителното развитие - при гледането и слушането системите трябва да реагират симултанно. Чрез симетричния рефлекс се съсредоточаваме когато пишем и четем, но когато трябва да погледнем по-далеч, тогава се включва асиметричния рефлекс. Асиметричния рефлекс ни дава ориентация за времето. Ако детето има нисък мускулен тонус и се включи този рефлекс детето няма да може да задържи главата си напред, а ще я държи надолу.
4. Рефлекс на Бабински : ако галиме вътрешната част на крачето пръстите се разперват. Появява се първата седмица след раждането и трябва да бъде изграден до втората година. Този рефлекс дава баланса да усещаме къде стъпваме, подпомага ни да разберем къде е гравитацията, къде се намираме, как е разположен крака и хълбоците. Ако този рефлекс не е развит, възрастния ще ходи на пръсти, ще се повлияе развитието на речта.
5. Шиен тоничен асиметричен рефлекс (ATNR): активира се от движението на главата - координацията между ръката и окото. Започва да се развива 13г.с. и е развит до 16 мес след раждането. Този рефлекс учи тялото ни, че лявата и дясната част могат да вършат различни неща, да пресичаме средната линия. Това подготвя бебето за смяна на положенията на тялото, монослухово възприятие, слухова памет. Ако този рефлекс не е изграден детето не може да координира информацията от двете страни на тялото, ще има беден езиков речник, връзката между двете страни на тялото и дислексията

Вестибуларен апарат

(система за движение)

Децата, които не могат да седят спокойно, не се движат добре в пространството, имат проблем с вестибуларния апарат. Той е свързан с осезателната, слуховата, проприоцептивната (ставите) и двигателната системи. Това е системата, която казва на тялото къде се намира в пространството и дали е в покой или в движение. Той е свързан с усещането за баланс и равновесие. Когато се движи детето използва инерцията, стимула и това е компенсация и в никакъв случай не означава добър вестибуларен апарат. Когато говорим за баланс се има предвид статичен баланс - когато седим и динамичен - когато играем гимнастика.
Тест за равновесие: За 5 годишни деца са достатъчни 10 сек за единия и 10 сек за другия крак. Детето стои на едно място с вдигнат назад крак с отворени и затворени очи. Теста се прави и с ляв и с десен крак. Важно е да се направи и със затворени очи, защото зрителната система може да компенсира. Може на детето да дадем да държи предмет с различна тежест, да ходи по ниска греда и да му казваме да се движи по-бързо и по-бавно.

Вегетативната система се свързва с двигателната система и със слуховата система вътре в ухото, като звеното в което са свързани се нарича кохлеа. За да чуе един човек с увреден слух какво му се казва трябва да се работи и с двигателния апарат и със слуховата система. В кохлеата има система, в коята се съдържа 70% от енергията на мозъка. Вниманието е част от слуховия апарат и е обвързано с вегетативния апарат.

Флексорната система свива тялото, а екстензорната система го изправя, и те работят заедно добре - ко-контракция.

Когато се справяме с вегетативния апарат, тогава осъзнаваме тялото си, тогава имаме добро пространствено усещане. Вегетативния апарат е отговорен за разбиране на времето.

!!!! Кръговите движения превъзбуждат (информацията от тях може да остане до 3 дни). Когато детето се учи на нещо, то се учи от собственото си тяло а не от нашето. Когато караме детето да направи нещо ние угаждаме на нас, по-добре е да накараме детето да вземе решение да направи нещо. Детето трябва да се движи в една задача само една стъпка напред!!!!

Соматосензорна система - праксис
Влияе на допира или какво се случва с мен, когато аз докосвам някого или някой ме допира. Соматосензорната система има две части - допир и усещане за частите на тялото. Тя е изключително важна за емоционалното развитие. Ако всеки път когато майката докосва бебето то се извива на дъга, това е проблем. Проблем е, когато детето спи много, както и дете, което не спи въобще или твърде малко. Има деца, които не могат да държат или лошо държат молива - тогава трябва първо да се работи за допир (например, как се къпят - душ или вана).

Проприо от лат. Собствено усещане за частите на тялото и когато има проблем детето няма плавни движения и има слаб мускулен тонус. Когато се намира близо до майка си такова дете се обляга на нея. Това са деца, които се блъскат във всичко, те търсят да усещат тялото си. Много деца имат нужда да дъвчат нещо и това ги успокоява. Това са деца, които се блъскат в нещо, бутат майките си, детето хапе майката не защото иска да я нарани, а за да покаже от какво се нуждае. Тези деца имат нужда от тежки завивки, за да се чувстват добре. Те имат нужда от тесни пространства и тесни дрехи.

Дейности с проприоцепция: това са терапии които осигуряват забава (децата са родени за игра), активни игри, носене на тежести (ходене на ръце), дърпане на въже, бутане, дърпане, движение, пластелин, ориз.

Кинестезията е специфичен вид проприоцепция, това е знание как се движи тялото ни. Стереогнозиса се изследва чрез кутия с предмети и караме детето да ги разпознава със затворени очи.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Креаналните нерви в мозъка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.