Лекции по невропсихология


Категория на документа: Психология


Невропсихология - Лекции от Катя Атанасова

Невропсихологията е млада наука, която е на границата на психологията и неврологията. Какво изучава тя - така наречените висши корови функции. Те са 3 групи функции , които се наричат когнитивни функции. Те са свързани с дейността на мозъчната кора.
1 група:
Гнозис - това е една преработка на получената сетивна информация. Получените усещания се подлагат на сложна висша преработка, с която ние познаваме нещата. Това е сложната познавателна дейност на нашите сетивни усещания.
2 група:
Свързана е с нашите придобити сложни двигателни програми. Тези умение се обединят с термина праксис.
3 група:
Тя е присъща само на човека. Нарича се езикови функции. Езика представлява една система от знаци-знакова система.
Невропсихологията се занимава и с нарушенията на гнозис, праксис и език, породени от мозъчни повреди. Тези нарушения се наричат агнозия (нарушение на гнозис), апраксии (на праксис), афразии (езикови нарушения).
Психолозите изучават и изследват психологичните функции. Нарушенията дават информация, за да се разбере как здравия нормалния мозък работи нормално, как функционира. Получава се много по-ясна картина за психолигичното функциониране.

Аксони. Корови неврони - някои от коровите неврони се проектират далеч в тялото, стигат до различни места. Аксоните напускат мозъка , за да достигнат до периферията. Тези корови области наричаме проекционни. Когато корови клетки си общуват помежду си, тази кора наричаме асоциативна кора. Клетките в едното полукълбо могат да общуват с клетки от другата хемисфера. Двете хемисфери си обменят информация. Между двете полукълба има мазолесто тяло, то е връзката между двете полукълба.
Най-старата част, която свързва гръбначния мозък и главния мозък - наричаме мозъчен ствол (продълговат мозък, мост, среден мзоък).
Странична бразда (Силвиова бразда)
Централна бразда / Тези 2 бразди оформят 4те дяла на мозъка. Дялът, който е пред централната бразда се нарича челен дял, а зад централната бразда се нарича теменен дял.
Под страничната бразда се намира слепоочният дял. Тилният дял се вижда съвсем малко.
Проекционните зони - всеки един от тези дялове има проекционна зона, която е свързана с елементарни сетивни и двигателни функции.
В тези първични проекционни зони се осъществяват елементарни функции.
Проекционните области са :
Зрителната кора се намира в тилния дял.От двете страни на браздата на птичата шпора. Мястото където се кръстосват зрителните нерви се нарича хиазма.
Повреждането на мозъчната кора от ляво води до загуба на зрение в дясната част на очите.
Слуховата кора се намира в слепоочната кора.
Първичната сетивна кора за телесната сетивност (за допир,усещане, за болка) е в теменния дял. Зад централната бразда има една извивка, там се извършва преработката на телесната сетивност. Туловището е представено в много малка зона, а зоната на ръцете и на пръстите е по-голяма. Соматотопично подреждане в проекционните зони.
Останалата част от кората е асоциативна кора, тя се занимава с висшите корови функции.

Човек не се ражда с нито една от коровите функции, той ги изгражда. Е, мозъка си е предразположен да ги придобие. Детето не се ражда с коровите функции. Те се развиват след раждането, но не спонтанно. Те се придобиват постепенно, благодарение на социалното обкръжение. Висшите корови функции имат критична възраст за своето изграждане. Те могат да се развият и разгърнат пълноценно, когато започнат своето развитие в ранна детска възраст, когато мозъкът на детето е пластичен.
След определена възраст(7-10 годишна възраст) не може да се развие символно познаване, не може да се развие езиковата система. Пример: хора отгледани от животни. Те могат да се научат да ходят на 2 крака, но не могат да се научат да говорят, нито да разбират човешкия говор.
Какво е гнозис? Това е най-висшата и най-сложната преработка на сетивната информация. Постига се различаване на обектите(дескриминация). Обединения на обектите в общ клас- класификация. Разпознаване на точният предмет се нарича ендификация на обекта.
Как ние разпознаваме един обект, който виждаме за първи път, въпреки това ние го разпознаваме. Мозъка не работи на принципа да запомни всички еднакви предмети , за да ги разпознае след това. Всички предмети се различават един от друг. В мозъка , в дълготрайната памет се е запазила информация, която ни помага да разпознаваме предметите. Ние в миналия си опит сме виждали много различни предмети (например столове), но независимо, че са се различавали , има признаци, които се повтарят, наричат се инварианти (нещо константно). При всеки обект , който трябва да разпознаваме , ние активно преработваме сензорните данни, след това вземаме решение.( Вазата на Рубин*** )
Омоними - думи с еднакъв звуков състав, но различни по значение.
(Моят син пуловер носи щастие.)
Пример за кренвирша. - в чиния, в букет с цветя. Контекста повлиява да вземем едно или друго решение.

АГНОЗИЯ
За да се диагностицира една агнозия трябва да имаме следните условия :
-Да няма елементарни сетивни нарушения.
-Човекът трябва да бъде психично адекватен.
Класификация според вида сетивност чрез която се получава информацията. Отделните специфични сетивни канали се наричат сензорни модалности.

Модално специфични агнозии : зрителни, слухови, тактилни агнозии.

Зрителна агнозия :

Предметната зрителна агнозия - представлява състояние, при което пациента вижда ясно обектите , но не може да ги разпознае и да вземе решение, какъв е предметът.
Прозоп агнозия - агнозия за човешки лица. Пациентите виждат хората, но не могат да разпознават лицата им (след инсулт например). Даже не може да разпознае и собственото си лице, но когато чуе гласа на хората , той индивидуализира човека.
Цветова агнозия - цветовете се различават , че са различни един от друг, но не могат да бъдат класифицирани в различните групи-сини , червени, зелени цветове и други. Цветната агнозия не трябва да се бърка с цветната слепота (далтонизъм). Понякога хората не могат да си спомнят названията на цветовете (аномия).
За да се види дали човек има агнозия, без да е нужно да произнася думите, ние използваме различни цветове прежди.
Симултан агнозия(едновременно) - Това е една зрителна агнозия, пациента познава всички видове обекти, но той не може да разпознае два обекта в едно и също време. Вижда обектите по отделно, не може да ги свърже. Тези пациенти не могат да четат нормално, те четат буква по буква. Това заболяване се придобива.
Има две форми на симултан агнозия - едната е теменна,двустранна, в следствие на увреждане на двете хемисфери. Другата симултан агнозия се получава при повреждане на слепоочният дял на лявата хемисфера.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по невропсихология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.