Лекции по психология


Категория на документа: Психология


1.Определение: най- простия психически познавателен процес. При него в човешкия мозък се отразява само една характеристика на обекта. Затова в мозъка не може да възникне отразен образ на този обект.
2.Физиологична основа на усещането са рецепторите:представляват клетки, които възпримат определен дразнител.
3.Видове рецептори: има множество рецептори,те осигуряват множество усещания.
Възпроятие:
Определение: прост психически познавателен процес. При него в мозъка се отразяват множество характеристики на обекта. Затова възниква отразен образ на този обект.
2.Физиологична основа са анализаторите- органи, които възпримат
цял клас дразнители
3.Видове анализатори-5 анализатора-зрителен,слухов,обонятелен,вкусов осезателен.5 са,защото има 5 еъзприятия.

Памет
1.Определение: най- простият познавателен процес, който дава възможност да превръщаме проблемните ситуации в стандартни ; Поради това се облекчава изключително много човешкатта дейност.Проблемни ситуации-попадаме в тях за първи път и не знаем решението.Начини за решаване-метод на пробата и грешката,преработка на старата информация,прибавяме съвсем малко нова и намираме решението.Стандартни ситуации-попадаме в тях за 2-ри ,3-ти и т.н. път,знаем решението.Начин за разрешаване-набор от правила,автоматизирано поведение.
2.Физиологичната основа на паметта е човешкия мозък.
3.Класификация на паметта
-според анализаторите-зрително-образна,слухово-образна,обонятелно-образна,вкусово-образна,осезателно-образна.
-според целта на запомнянето-волева и неволева
Неволева-помним,без да сме си го поставили за цел
Волева-помним,защото сме си го поставили за цел
-според времетраенето на съхранената информация-кратковременна и дълговременна
2.Четири основни процеса-запомняне,съхранение,възпроизвеждане,забравяне
Запомняне-решението на новата ситуация зависи от емоционалното ниво на ситуацията и броя на повторенията
Съхраняване-запазване новопридобитата информация,защото очакваме,че тя ще ни потрябва.Зависи от емоционалното ниво на ситуацията и броя на повторенията
Възпроизвеждане-попадали сме в същата или в сходна ситуация и трябва да използваме съхранената информация
Забравянето е равностоен процес на останалите 3.Има 2 вида забравяне:
ретрозабравяне- старата информация е изчезнала : Прозабравяне- старата информция заменя новата
4.Типове и видове памет
•Логически тип памет, базиращ се на втората сигнална система
•Художествен тип памет: първа сигнална система
•Смесен тип памет
.

Мислене

1.Определение: социално обоснован процес.То е обощено и абстрактно отражение на действителността.Неразрично е свързан с човешката реч.
2.Физиологичната основа е човешкия мозък.
3.Видове мислене
-до 3.г - нагледно действено мислене
-от 3 до 6 - нагледно образно мислене-децата си оформят образи,които отразяват тяхното виждане за действителността
-към 7 г - абстрактно логическо мислене-на него се базира учебната работа
Мисленето и речта се базират на сетивното познание
•Ехореч
•Хоровата реч
•Комуникативна реч- монолог и диалог
+монолог- ситуацията е пасивна-един говори,а другите слушат.Монолога има предварително изградена структура;използват се много описания и примери; използва се цветист и образен език
диалог- ситуацията е активна;важат законите на риториката
-логически закони: теза, антитеза, синтеза
-психологически: имат за цел да поддържат вниманието и интереса,използване на езика на тялото-позите,мимиките,походката.В диалога паузите са кратки ,средни или дълги,а езикът трябва да е цветист и образен.Така поддържаме вниманието постволево,а паметта-неволева.
-писмената реч: излагане на мислите върху хартия
-вътрешната реч: разговор на човека със самия себе си, когато решава проблемни ситуации
5.Фактори,от които зависи развитието на мисленето и речта -наследствеността,влиянието на медиите(опростяват езика) ,културата на семейството

ВъобрaжениеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по психология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.