Лекции по психология


Категория на документа: Психология1. Определение: необходим елемент от творческата дейност на човека. Той се изразява в предварително изграден образ на целта.Въображението помага на човека да оформим поведението си в проблемни ситуации с висока степен на неопределеност.
мислене
1.доминира в проблемни ситуации с по- малка степен на неопределеност
2.работи с понятия,
3,.Изгражда с-ми от понятия.
4.решаващо е в края на проблемната ситуация, когато степента на неопределеност е намаляла

Въображение
1.доминира в проблемни ситуации с по- голяма степен на неопределеност
2.работи с образи
3.изгражда система от образи
4.доминира в началото на проблемната ситуация, когато степента на неопределеност е много голяма

2.Физиологична основа е човешкия мозък.
2. Видове въображение:
•Пасивно : непреднамерено( сънища) и преднамерено ( бляновете) . Сънищта не могата да се плануват, а бляновете се желаят, но не се извършват
•Активно- възсъздаващо, при което като четем, на базата от инфрмация се гради система от образи; творческо- нищо не съществува в света, ние си създаваме неговия образ в нашето въображение.
3.Принципи, по които се градят въображаемите образи
•Принцип на слепването: късане на два образа и слепване на частите им;
•Принцип на преувеличението
•Принцип на схематизацията: обясняваме нещо ново и сложно по съвсем прост и достъпен начин
•Принцип на типизацията: от множеството реални обекти вземаме повтарящите се типични характеристики.
Разлика между въображение,мечта и фантазия
Мечта- модел на желаното бъдеще. Тя дава енергия на човека да преодолява препядствията и да да постига това бъдеще;
Фантазия- бурно развихрено въображение, което няма нищо общо с настоящата действителност.

Емоционално- волеви състояния

Втората сфера дава енергията на човека да преодолява препядствията и да постига целите на човешката дейност.. В тази сфера влизат емоциите, чувствата и волята.
1.Емоции- присъщи на висшите животни, вкючително и на човека. Те регулират взаимоотношенията " животински вид- околна природна среда" . Емоциите оформят биологически целесъобразното поведение.
2.Чувства- присъщи само на човека. Те регулират взаимоотношенията човешка личност- околна социална среда.
Има 6 основни първични емоции
страхът оформя БЦП- бягството
гневят поражда агресията
любопитствто поражда затаяването, изчакването, за да се ориентираме в ситуацията
половото влечение- възпрозводството
радостта-демонстрира жизненост
скръбта- липса на жизненост
Чувствата имат две функции:
сигнална функция- подсказва, че нещо се променя в проблемната ситуация
Регулираща -променя се състоянието на човешкия организъм
3.Прояви на чувства и емоциите
•Външните белези на емоциите и чувствата- походката, позата, мимиката, жестовете
•телесните изменения
+ външно забележими- изчервяване и избледняване; при силна уплаха се прекъсва произвеждането на слюнчен жлеза;
+ външно незабележими ( хомеостазис) - резултат от взаимодействието на системите в човешкото тяло- неговото здраве
4.Класификация на чувствата
a)Според съдържанието:
•Положителни- когато са задоволени основните човешки потребноси
•Отрицателни- при незадоволяване на потребноститеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по психология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.