Личността на добрия ръководител


Категория на документа: Психология
Тема : Личността на добрия ръководител

Съдържание

Психологически теории за личността...........................................2

Обща характеристика
на мениджъра като личност............................................................4

Конфликтоустойчивост на мениджъра.........................................4

Каква е връзката между
лидерство и управление ?................................................................7

Изводи и заключения.....................................................................10

Литература.......................................................................................11

Психологически теории за личността

По същество теория за личността е набор от недоказани разсъждения за аспекти на човечешкото поведение. Установени факти често липсват в научна работа, но теорите предлагат насоки, които то служат в отсъствието на по-прецизна информация. За тази цел теоритиците на личността създават разнообразие от взаимосвързани термини и понятията или така наречените структури. Следователно всяка теория за личността представлява само един от възможностите начини за интерпретиране и разбране на психологическите явления. Естествено, някои видни психолози предпочитат да се придържат, че тя е по-добра от всички останали.

Допускане, че за личността може да се мисли като за набор от централни черти или относително стабилни поведенчески предразположености, до голяма степен е структурирало традиционната, непсиходинамична теория, измеренията и изследвания на личността. Моделите на чертите на личността са се появили при все по-силна логическа и емпирична атака след средата на 60- те години. Оригиналният модел на чертите на личността е този на Гордън Олпърт, според който те са централни структурни единици на личността. Чертата, се описва като "широка система от сходни тенции за действие", включващи понятия за "еквивалентност на рекацията", т.е всяка от различните ситуации, които се еквивалентни по смисъл за чивека, задейства дизпозиция, която на свой ред поражда всяко от различни поведения, но всички с еквивалентен смисъл. С по-формални термини чертата е била описвана като " невропсихична структура, имаща капацитета да прави много стимули функционално еквивалентни и да иницира и ръководи еквивалентни форми на адаптивно и експресивно поведение.

Хората могат да се разглеждат като имащи модели на базисни личности черти, попадащи в клистъри, които могат да се нарекат "личностти диспозиции". В характеризиращите на другите, които правим в реалния живот, ние сме склонни да типизираме хората с един-единствен термни като " дружоюбен" "любезен" "социабилен" т.н и обикновено тези отделни термини генерират в слушателя доста добра картина на цялостния човек. Много хора са се опитвали да създадат общ модел или концептуализация на личността чрез използване на някакъв вид систематична позиция. Има два общи начина да се направи това: първият е клиничен/интуитивен/ опитен а вторият - математически, който обикновено се прави чрез факторен анализ.

Когато, обаче разгледаме работата на клиницистите ако коригираме различията в езика, откриваме забележителна степен на еднаквост. Тъй като целта на тази курсова работа да описваме личността на добрия ръководител ще се фокусирам върху втория начин за определяне на личността на ръководителя.
Хипократ
Адлер
Хорни
Левин
Шелдън
Консенсус
Сангвиник
Полезен
Към
Демократичен
Привързаност
Съгласие
Холерик
Властващ
Срещу
Автократичен
Утвърждаващ
Конфликт
меланхолик
Избягващ
Отдалечаване
ЛибераленСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Личността на добрия ръководител 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.