Личността на добрия ръководител


Категория на документа: Психология


7-S организационната рамка на: стратегия, структура, системи, стил, персонал, умения и от главния (или споделени) цели. Според Уотсън мениджърите са склонни към
разчитане на
■ стратегия,
■ структура, и
■ системи
Лидерите имат присъща склонност към използване на "мека" на SS
■ стил,
■ персонал,
■ умения, и
■ споделени цели.
Уотсън също предполага, макар предпазливо, че управлението на 7-S може да се разглежда като провинция лидери. Мениджърите не обикновено са способни да постигнат достатъчен майсторство на всичките седем фактори за постигане на постоянно високо ниво на организационно преставление

Разграничение между управление и лидерство
Въз основа на опита на подходи за управление в областта на търговията, така и на военните. Холингс изследва колко мениджъри смятат, че първото и най-важно като
лидери, принизяването "мениджър", за да си длъжност.

Холингс изброява шест "основните разлики".
■ мениджърът администрира - лидер обновява.
■ мениджърът поддържа - лидер развива.
■мениджърът се фокусира върху системите и структура - лидер се фокусира върху хората.
■ мениджърът разчита на контрол - лидер вдъхновява доверие.
■ мениджърът държи под око на долния ред - лидер има едно око на хоризонта.
■ мениджърът прави нещата правилно - лидер прави правилните неща
Не всеки би се съгласил с този списък. Робинсън, например, показва, че ако
думата "мениджър" се заменя с "администратор" след това различията са правилни.

Изводи и заключения.

Според мен най-добрият метод за оценяване на личността на ръководителите е факторния анализ. Тя се прилага по-лесно и се осъществява по-бързо, за разлика от психодинамичния анализ на личността. Тъй като управлението е междуличен процес ръководителя трябва да е наясно личността на служителите на организация.

Има много определения, насоки и дефиниции за най-добрия ръководител обаче аз не съм съгласен с много от тях. Изводите са от експерименти върху ръководители. Тук виждам един голям недостатък на тези експерименти. В много от тях няма изследване на другите служители на организацията. Управлението включва междуличните процеси, така че за да се прецени най-ефективния ръководител трябва да се изследват и мненията на служителите спрямо ръководителя. Въпреки това, тези експерименти допринасят и въвеждат нови представи за добрия ръководител.
А може ли всеки да бъде ръководител ? В днешно време аз мисля да. Всеки може да стане ръководител само при едно условие: да е достатъчно подготвен за поддържане на една готова система която функционира в една организация. Или казано с други думи да прекарва необходимото време в организацията. Само по такъв начин може да подържа организацията.
А може ли всеки да стане лидер ? Аз мисля не. Не всеки може да дава нови идеи, да обновява системи и да се фокусира върху хората.

Литература

Василев, В. (2000). Психологически Основи на Управлението. "Сема 2001" Пловдив. стр 173-253

"Енциклопедия по психология и поведенческа наука"., (2008). "Наука и Изкуство" София. стр 585-589, 1213-1217

Керник, Т.Дъглас & Сиймън Д.Джон. Психология. "НБУ"София стр 433-468

Gabarro, J. John.(2001). Managing People and Organizations. "Harvard Business School Publications" стр 85-115,

Mullins, J. Laurie., (2005). Management and Organisational Behaviour . "University of Portsmouth" стр 283-290

http://www.forbes.com/sites/stevefaktor/2012/11/15/feature-the-9-corporate-personality-types-how-to-inspire-them-to-innovate/ 11.07.2014

http://www.managementstudyguide.com/personality-traits-of-successful-manager.htm 11.07.2014

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Личността на добрия ръководител 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.