Личността от гледната точка на социалната психология


Категория на документа: ПсихологияСпоред логиката на индивидуалното развитие, заложена в теоретичната конструкция на Юнг, здравата и зряла личност ще развие всички разгледани аспекти - екстравертност-интровертност, усещане-интуиция, мислене-чувстване,възприемане-оценяване. Развитието в норма следва естествените предпочитания, като външното поведение, мотивацията и уменията следват тези базисни предиспозиции. Младостта е времето на "специализация" и формиране на уменията, асоциирани с предпочитаните нагласи и функции. В по-късните етапи от жизнения цикъл настъпва "генерализиране", при което личността се насочва към развитието на по-малко предпочитаните. Юнг и Майерс приемат, че семейството, училището и обществото също са фактор от изключително значение, защото могат както да стимулират разгръщането на генетичните диспозиции, така и да отклонят личността от подходящия и адекватен за нея път на развитие - процес, наречен "фалшифициране" на типа.

Анализираният личностен модел поставя психичните функции усеща- не-интуиция и мислене-чувстване в един по-широк контекст от некогнитивни личностни характеристики каквито са предпочитанията към определени нагласи (екстраверсия- интроверсия и разсъждение -възприятие), съдържащи интерактивни аспекти. Така той обхваща личността не само като структура, но и като взаимодействие с външния свят. Неговите централни понятия са преработването на информация и вземането на решение. Личностната регулация на процеса на вземане на решение е анализирана и в широки категории, всяка от които високо комплексна. Проведени са различни изследвания- най -често на базата на личностен въпросник, чрез които са измерени 15 потребности. В резултат на специално проведен експеримент са установени стратегии на поведение, значимо свързани с потребност от самоутвърждаване, агресивност, независимост, доминиране и др. Определена популярност при изучаване вземането на решение е придобила и теорията за психологичния тип (по Юнг, Майерс и Бригс), класифицираща индивидите в зависимост от начина, по който се държат, получават и преработват информация, което е от съществено значение за отделните аспекти на социалната психология.

Източници
1. Боянова, Д., С. Василева, Р. Божинова и др, Личност, когнитивен стил и вземане на решение, Психологични изследвания, 2, 2004, с. 81-96
2. Величков, А., М., Радославова, Г. Петков. Оптимално функциониране на личността в социалната среда. МВР, София, 2002
3. Юнг. К., Психологически типове. Университетско издателство "Св. Кл.Охридски", София, 1995
??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Личността от гледната точка на социалната психология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.