Лидер и лидерство


Категория на документа: Психология


 Национален Военен
Университе

"Васил Левски"

ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕФЕРАТ

по ПСИХОЛОГИЯ НА КРИЗИСА
тема: Лидер и лидерство

изготвил: Николай Иванов Георгиев
спец. ЗНБАК,кл. отд. 153з фак. Общовойскови, фак. № 1115369

Дата: Проверил:

(м-р Атанасова)
Съдържание
1. Увод........................................................................................................................4
2. Лидер.....................................................................................................................4
3. Лидерство и лидерски функции......................................................................5
4. Влияние, власт и контрол..................................................................................7
4.1. Видове власт..................................................................................................8
4.2. Характеристика на влиянието от Г. Парсънс и Бенет............................9
5. Модели за лидерство.........................................................................................9
5.1. Харизматична теория...................................................................................9
5.2. Ситуативна теория.........................................................................................9
5.2.1. Лидерът..................................................................................................9
5.2.2. Генератор...............................................................................................9
5.2.3. Редови член.........................................................................................10
5.2.4. Красавецът...........................................................................................10
5.2.5. Шутът....................................................................................................10
5.2.6. Спортният тип.....................................................................................10
5.2.7. Аутсайдерът........................................................................................10
5.2.8. Мързелът............................................................................................10
5.2.9. Интелектуалецът...............................................................................10
5.2.10. Авантюристът..........................................................................11
5.2.11. "Майка Тереза".......................................................................11
5.2.12. Късметлията.............................................................................11
5.3. Поведенческа теория................................................................................11
6. Стил. Видове стил..............................................................................................11
6.1. Авторитарен.................................................................................................11
6.2. Демократичен.............................................................................................11
6.3. Либерален...................................................................................................11
6.4. Стилове по Ликерт.....................................................................................11
7. Теория за "Великия човек"............................................................................11
8. Управленска решетка на Блейк Мутон.......................................................12
9. Ситуативен модел на Фидлър......................................................................12
9.1. Ситуационен модел на лидерството....................................................12
9.2. Теория на жизнения цикъл............................................................12Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лидер и лидерство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.