Логика


Категория на документа: Психология


 І РАЗДЕЛ: РАЦИОНАЛНОСТ И МИСЛЕНЕ

ТЕМА 1: РАЦИОНАЛНОСТТА

1.1. ПРОБЛЕМЪТ ЗА РАЦИОНАЛНОСТТА

Способността ни да използваме мисленето си, разума си самостоятелно е важна предпоставка за нашето ирастване, за превръщането ни в самостоятелни личности. Това може да сатане, когато имаме познания и изучаваме логика.

1.2. РАЗУМЪТ И НЕГОВИТЕ ПРАВИЛА

Думата "правилно" ни насочва към определени правила - правилното мислене е мислене по определени правила. Мисленето трябва да ги следва, за да избегне хаотичността, прибързаните съждения, излишното доверяване на авторитети.

Рационалното (разумното) мислене се свързва не само с мисленето като способност да съдим, но и с правилното разсъждение. Това означава:

1. Да извеждаме една мисъл от друга по определен начин.

2. Да аргументираме твърденията си.

3. Да оценяваме правилността (истинността на тезите, твърденията и умозаключенията.

1.3. ВИДОВЕ РАЦИОНАЛНОСТ

Логическата рационалност се отнася главно до формите на мислене и законите на мисленето. Тя демонстрира как от определени предпоставки следват определени изводи и кога връзката между мислите осигурява истинно умозаключение. Логическата рационалност показва, че въпреки индивидуалните ни различия мисленето се подчинява на общи правила.

Практическата рационалност е свързана с употребата на мисленето за успешното ни самоутвърждаване в обективния свят, с избора на цели и средства за достигането им. Тя се състои от следните компоненти:

1. Практическата реационалност изисква осъзнатост на действието - знаем какво правим.

2. Планиране и подбор на средствата и тяхното използване - знаем как да го направим.

3. Ясно определяне на целта - знаем какъв резултат искаме да постигнем и какви следствия има от това.

Мисленето и разсъждението са средствата, чрез които осъществяваме успешно действие, те са инструмента, чрез който ще достигнем до определени цели. Затова практическата рационалност може да бъде наречена инструментална рационалност.

Комуникативната рационалност стои в основата на важни за съвместния ни живот неща:

1. Свободно и ненасилствено обединение между хората.

2. Постигане на съгласие със силата на аргументацията.

3. Чрез съгласието участниците в комуникацията създават един общ (интерсубективен) споделен свят.

4. Достигат до разбирането, че живота на хората е взаимно свързан.

Разумността на нашето изказване в един комуникативен акт следва от:

1. Свободата на изказването.

2. Целта, с коаято участваме в комуникацията. Комуникативната рационалност има за цел да постигне взаимно разбиране за това, за което се говори. Взаимното разбиране е свързано със съгласие, което да бъде постигнато без принуда. Съгласието обаче трябва да бъде разумно мотивирано.

3. Обосноваване и аргументация. Нашата гледна точка трябва непрекъснато да се подкрепя чрез аргументи и доказателства.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Логика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.