Логика


Категория на документа: Психология


СЪЖДЕНИЕ - форма на мисълта, с която утвърждаваме или отричаме принадлежността на признак на даден предмет. Езиково се изразява чрез повествователно изречение.

Т

ТРАДУКТИВНО УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ - Умозаключение, в което знанието в предпоставките и в извода е от една и съща степен на общност (нпрамир: 1-ва предпоставка: Стара планина е по-висока от Средна гора. 2-ра предпоставка: Рила е по-висока от Стара планина. Извод: Рила е по-висока от Средна гора).

ТЪЖЕДСТЕВНИ ПОНЯТИЯ - Видови понятия, обемите на които съвпадат.

У

УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ - Форма на мисленето, при която от две или няколко вътрешно свързани съждения, спазвайки определени правила, се получава ново съждение, произтичащо от тях, но даващо ново знание.

УТВЪРДИТЕЛНИ СЪЖДЕНИЯ - Съждения, в които се утвърждава принадлежността на даден признак на даден предмет.

УЧЕНЕ (психология) - Изменение в поведението или познанието, което е резултат от взаимодействието на човека с неговата среда.
ф

ФИГУРАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ - Използва се за изясняване на абстрактни идеи.

Ч

ЧАСТНИ СЪЖДЕНИЯ - Съждения, когато съдим за група обекти, които са само част от цялото множество на този вид обекти.

??

??

??

??

1

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Логика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.