Метод на идеалната точка


Категория на документа: Психология




МЕТОД НА ИДЕАЛНАТА ТОЧКА

Метод на идеалната точка. Методът е уникален и има важната особеност, че за една и съща стока може да се получи идеална и реалнаоценка. Формулата, на която се основава метода на идеалната точка има следния вид:

n

Ар=∑ Wi [Ii-Xi] ,

i=1
където Ap отношението на потребителите към съответната търговска марка;
Wi - значимост на показателя I ;
Ii -" идеалната"величина на показателя I;
Xi - мнението на потребителите за фактическата величина на показателя I;
n - броя на значимите показатели .
Методът се основава на потребителското мнение, което има за задача да определи по скалата (от 1 до 7) стойностите на избраните значими характеристики на продукта. След това на същата скала, потребителят трябва да изгради идеалния продукт. Съгласно модела, колкото разликата между фактическите стойности и идеалните стойности е по-малка,толкова избраните значими характеристики са по-благоприятни за потребителя на изследваният продукт. Шоколадовите бонбони са популярен продукт, който се консумира по различни поводи и е любим на много от нас,затова ще го изследваме,чрез метода на идеалната точка.
След направена анкета на двадесет респондента, от десет изброени характеристики на шоколадови бонбони,се установява ,че най-важните качества,които предпочитат потребителите са шест.
Като пример за изследване, чрез метода на идеалната точка ще се използват следните значими характеристики на продукта шоколадови бонбони: Сладост,степен на съдържание на какао,степен на съдържание на ядки,степен на съдържание на плодов крем, калоричност,цена.
За всеки атрибут (сладост, степен на съдържание на какао,степен на съдържание на ядки, калоричност, съдържание на плодов крем, цена) се

разработва съответната скала, която има следния вид: (например за атрибута "сладост").

много сладък вкус ---; ---; ---; ---;---; ---; ---; много горчив вкус

1 2 3 4 5 6 7

На посочената скала, потребителите определят по своя преценка "идеалният" вкус за изследвания асортимент и по този начин се получава инфорамация за показателя "Ii".
Работата по-нататък продължава, като върху същата скала се дава оценка за фактическата стойност на избрания атрибут и така получаваме стойностите на показателя "Xi". Тази процедура продължава с всички атрибути определени за оценяване, т.е степен на съдържание на ядки,степен на съдържание на какао, калоричност, съдържание на плодов крем, цена.

За да се получат значенията на показателя "значимост" Wi, се използва скала от вида:

абсолютно не важна ---; ---; ---; ---; ---; ---; ---; много важна

0 1 2 3 4 5 6

За да не влияят на отношението на потребителите неважните за тях характеристики,скалата съдържа числото 0. Във формулата, произве- дението по нула е равно на нула,което няма да се отрази в общата сума.
При метода на идеалната точка измерването се базира върху възприятието за местоположението на марката в континуума на показателите.
Дали е желана или нежелана определена характеристика на шоколадовите бонбони ,се определя от това къде потребителите са поставили на скалата идеалната точка "Ii".
Изследваме следните марки щоколадови бонбони:
1"Нестле"
2."Сезони"
3"Милка"
Проучването е направено на респонденти на възраст от 18 години до 40 години.Мъжете и жените са равни на брой, но имат различно образование.Всички консумират шоколадови бонбони от горепосочените марки.За да се спази анонимноста ,в края на анкетата те отбелязват само инициали от имената,пол,възраст,местоживеене и образование.

Така получените резултати от прилагането на модела на идеалната точка може да се групира в следната таблица.

1 2 3 4 5 6

Показатели
Важност



Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Метод на идеалната точка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.