Методи и техники за набиане на персонал


Категория на документа: Психология


- Търсят се кандидати, за които винаги има търсене (счетоводители, финансисти IT специалисти и др.)
- Това става независимо от наличието на свободни места
- Целта е да се създаде пул от талантливи специалисти
- По този начин агенциите са готови за наемане веднага след разкриване на свободни места
Стратегия №2 - Насочване на усилията към високо приоритетни свободни работни места:
- Екипът за подбора използва всички възможни канали за търсене на кандидати
- В него се включват най - добрите експерти по социалните мрежи и методи за директно набиране
- Те се регистрират в подходящи социални мрежи и изграждат отношения с потенциалните кандидати или с тези, които могат да ги препоръчват
- Анализират се конкурентни компании с оглед на подходящи кандидати за пряк подбор
Стратегия №3 - Допълнителни усилия за запълване на вакантни места:
- Това са свободни места, които са извън договорите за оказване на услуги по наемането
- Търсят се възможности за повишаване на ефективността на работа на агенцията
Практиката на аутсорсинга:
- Аутсорсинг - предаване на дейности, задачи за изпълнение от специализирани за целта организации
- Услугата може да бъде пълна /корпоративно наемане/; частична /селективно наемане/ или за наемане на сътрудници за изпълнението на определен проект
- Сътрудничеството със специализираните организации дава възможност на специалистите по ЧР да се заемат с изпълнението на по - значими и стратегически за организацията функции
Съвременни тенденции на аутсорцингът се изразяват в:
- Насочване към значителните и сложно функциониращи области на компанията
- Световен обхват на дейността на компаниите, предлагащи аутсорсинг
- Темпа и посоката на развитие на аутсорсинга ще зависят от стабилността на ново възникналите структури, както от страна на компаниите клиенти, така и от страната на компаниите консултанти
Предимства му са:
- Качество - за протичането на процеса се грижи професионален екип с опит
- Цена - тя е по - ниска и по - стабилна в сравнение с разходите при използване на собствени служители
- Удобство - работата ще бъде извършена от някой друг и при това комплексно
- Могат да се ползват услуги на специалисти, които са недостижими за компанията
- Не е необходимо да се развива know - how за странични дейности
Недостатъците на аутсорцингът са:
- Изтичане на know - how (опит) и информация
- Нарушаване на останалите процеси в организацията
- Фалиране на консултанта (изпълнителя)
- Непредвидени разходи
- Изгубване на контрол над процеса
- Неспазване на договора и на взаимните права и задължения
- Нарушаване на търговската тайна
При използването на специализирани услуги по ЧР е необходимо, фирмата търсеща съдействие за намиране на кадри, да си изясни предварително следните въпроси :
- Какви са принципите на заплащане на услугите на агенцията?
- Какво е равнището на опит и знания на техните специалисти?
- Как организират търсенето на пасивни кандидати?
- Какъв е предела на гъвкавост при адаптация на агенцията към променящите се кадрови потребности на организацията?
- Има ли възможност за преговори поне с три агенции с подобен обем и обхват на работа?

??

??

??

??

1
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методи и техники за набиане на персонал 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.