Методи на изследване в еволюционната психология


Категория на документа: Психология1. Същност. Обща процедура на наблюдението........................3

2. Характерни особености на наблюдението.............................4

3. Изисквания към наблюдението.............................................5

4. Видове наблюдение..............................................................5
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ МЕТОДИ......................................................6

1. Същност................................................................................6

2. Видове..................................................................................7

2.1. Метод на водния лабиринт...........................................7

2.2. Метод на лабиринта.....................................................7

2.3. Метод на Павлов..........................................................7

2.4. Метод на Лешли...........................................................8

2.5. Метод на социална депривация....................................8

2.5.1. Метод на социална депривация при животните.........8

2.5.2. Забраненият експеримент. Социална депривация при хората.........................................................................................9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................11
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА........................................................13

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАУТА

1. Мутафова, М. (2013) Еволюционна психология, лекции
2. Георгиев, Л. (2003) Еволюционна психология, Благоевград
3. Колчев, С. (2012) Еволюционна психология, статия
4. Платонов, К.К. (1967) Занимателна психология, София
5. Engber, D. (2011) The end of the maze, статия
6. Buss, D.M. (2005) The handbook of evolutionary psychology, NY

??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методи на изследване в еволюционната психология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.