Мозъчната атака като метод за генериране на рационални идеи


Категория на документа: Психология


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Специалност "Стопанско управление"
Магистърска програма "Управление на човешките ресурси"

КУРСОВА РАБОТА

По дисциплината "Методи и подходи за обучение и квалификация на персонала"

Т Е М А: Мозъчната атака като метод за генериране на рационални идеи

Разработил:

Научен ръководител:

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Теоретична част стр. 3
1.1. История стр. 3
1.2. Дефиниране на понятието Мозъчна атака стр. 3
1.3. Предимства при използване на метода Мозъчна атака стр. 3
1.4. Използвани процедури при метода Мозъчна атака стр. 4
1.5. Приложение на метода Мозъчна атака стр. 4
1.6. Принципи на Мозъчната атака стр. 5
1.7. Разновидности на Мозъчната атака стр. 5
1.8. Етапи на Мозъчната атака стр. 6
1.9. Изисквания към метода Мозъчна атака стр. 7
2. Практическа част стр. 8

ТЕСТ стр. 15

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

1.1. История

Съществуват твърдения, че методът Мозъчна атака води началото си от древните викинги. Твърди се, че при многобройните им плавания по време на критични ситуации на палубата на кораба се е събирал целият екипаж. Всеки от присъстващите поотделно предлагал начин за своеовременно разрешаване на проблема, като се започне от юнгата и се стигне до капитана.

Психологът А.Осбърн се счита за баща на класическата мозъчна атака, а за година на нейното обособяване се приема 1953г., когато е излязла книгата му "Приложно въображение", описваща принципи и процедури на творческото мислене.

1.2. Дефиниране на понятието Мозъчна атака

Мозъчната атака е метод на обучение, при който се раждат идеи за решаването на даден проблем. Той се използва за стимулиране на творческата активност на участниците по дадена тема или въпрос. Работата се провежда с определен брой хора, обединени в група и включва генериране на идеи, анализ на проблемна ситуация, оценка на идеи и генериране на контраидеи.

Понятието мозъчна атака (brainstorming) означава временно мозъчно напрежение, предизвикано от неконтролирани емоции и усилена дейност. По своя смисъл това означава използване на мозъка за "щурмуване" на творческите проблеми, което се осъществява в група.

Този метод се използва за стимулиране на творческата активност на участниците по дадена тема или въпрос. Той съчетава индивидуално, групово и колективно творчество.

1.3. Предимства при използване на метода Мозъчна атака

Мозъчната атака се осъществява в група, която не трябва да бъде по-малка от 4 и повече от 15 души. Добре е участниците да се познават и да се чувстват спокойно и удобно. Необходима е промяна на обстановката, за да бъдат всички в равностойна ситуация.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мозъчната атака като метод за генериране на рационални идеи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.