Нарисувай своето семейство


Категория на документа: ПсихологияВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ " ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
ВАРНА

К У Р С О В А Р А Б О Т А

ТЕМА: ИЗСЛЕДВАНЕ НИВОТО НА УЧИЛИЩНАТА МОТИВАЦИЯ НА ДЕЦА ОТ ПЪРВИ КЛАС И ОТНОШЕНИЕТО ИМ КЪМ СВОЕТО СЕМЕЙСТВО

Изготвил: Проверил: Проф.д-р
Елеонора Димитрова Планинец Валери Стоянов
фак. № 130932013
спец.:"Психология и патопсихология

на детското развитие"
Магистърска програма

София, 2014 год.

У В О Д

Рисуването е предпочитано занимание за повечето деца и преобладаващ вид детско творчество в ранната възраст. Това прави рисувателните методики особено подходящи в психодиагностиката на деца. В рисунката децата могат да изразят това, което им е трудно да изкажат с думи.
Рисувателния тест "Моето семейство" дава възможност да видим света през очите на детето, да разберем какво е субективно му мнение за семейството, отношението му с другите членове и как вижда своето място в него. Рисунката може да се използва като своеобразен "език" за предаване на информация, чувства, мисли и настроения, когато по различни причини вербалното изразяване на децата е затруднено.

I. НАРИСУВАЙ СВОЕТО СЕМЕЙСТВО

1.Обект, цел и хипотеза
1.1. Обект на изследването са децата Е.Николова на 8 год. oт гр. Лом и А.Петров на 8 год от същият град, които са ученици в първи клас в различни училища, но са съседи,израснали са заедно и свободното си време прекарват неразделно . Живеят в пълни семейства .Е.Н. има и по-голям брат с 10 години. А.П. е единствено дете.
1.2.Основната цел на изследването е е да се изучи отношението на децата към своите семейства и да се разкрие начина, по който те възприемат мястото си в него.

1.3.Хипотеза: Очакваме, че отношението на децата към своите родители и близки е доброжелателно.

2.Организация, метод на изследване и критерии за отчитане на резултатите

2.1.Организация
Изследването на отношението на децата към семейството им беше проведено чрез констатиращ експеримент.
Целта на експеримента е да докаже верността или да опровергае издигнатата хипотеза.
2.2.Метод на изследване
Основния метод, използван за провеждане на експеримента, беше рисувателния тест "Нарисувай своето семейство".

Материали :
- удобни за детето маса и стол;
- лист бяла негланцирана хартия формат А4;
- 6 цветни молива;
- гума.
Инструкция :

"Върху този бял лист нарисувай твоето семейство. Можеш да ползваш всички цветни моливи, както и гумата, ако пожелаеш."
Процедура :

На децата не се обяснява какво означава семейство т.к. това би изопачило методиката. На всички въпроси на децата изследващият само преповтаря инструкцията и деликатно ги подканя да продължат рисуването. Няма ограничение на времето за изпълнение. По време на процеса на рисуване подробно се описва поведението на децата (въпросите, които задават, спонтанните им коментари, последователността на рисуване на фигурите, изтриванията и др.). След завършване на рисунката се провежда беседа, включваща обикновено следните въпроси:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Нарисувай своето семейство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.