Насилие над жени


Категория на документа: Психология


В нашето ежедневие често сме свидетели на насилствени прояви,както физически така и психически.То оставя трайни,а понякога и непоправими последици в съзнанието на жертвата.
Домашното насилие върху жени е явление,което често остава скрито.Последиците от насилието при жени в повечето случаи се превръща в тема "табу".Тоест за насилието не се разговаря.Последиците от това водят до физическо и психическо разстройство.Насилието над жената,оссобено,ако тя е майка може да окаже сериозни последици и върху децата в даденото семейство.Децата израстнали в такава среда често се превръщат в насилници в бъдеще,защото те приемат дадените насилствени взаимоотношения за нормална форма на общуване.
Насилието обикновенно има множество проявления,но може най-общо да се формурила в следните направления:
-физическо
-психическо
-сексуално
Всяка жена жертва на насилие има свои собствени реакции към малтретирането,но чрез последователността на работа на социалния работник на нея може да и бъде помогнато по някакъв начин.Работата с малтретирани жени е трудна и тежка задачата,но един социален работник може да се справи успешно благодарение на своите умения.
Социалният работник има набор от цели и планове как може да помогне на дадената жертва.
Жертвата може да бъде включена в групова терапия или да бъде настанена в защитено жилище,или да бъде свързана при нужда със съответната организация или държавно учреждение. На нея трябва да и се оказва морална подкрепа.Да и бъде показано че има някой,който е на нейна страна.Социалният работник трябва да покаже на дадената жертва че чувствата и са разумни и нормални.
На жертвата трябва да бъде дадено време да вземе решения.
Жената-жертва трябва да вземе сама решение дали възнамерява да се върне или срещне някога със своя насилник.С нея трябва да се разговаря за емоционалната страна на връзката и с насилника.Тя не бива да бъде критикуване,че е предпочела да живее със своя насилник.
Ако социалният работник регистрира и дори минимално подобрение в жената той трябва да я поздрави за постигнатия резултат.Много е важно тя да бъде накарана да говори свободно за проблема си.Зощото чрез споделяне се стига до необходимаа информация.Трябва да бъде изградена връзка на доверие и тя да остане ненарушена.Ако жертвата чувства че е на сигурно място и че срещу нея е сигурен човек,тя ще бъде спокойна да споделя и евентуално да намери правилният път за себе си.
Социалният работник трябва да даде ясна представа на жертвата,че живота може да бъде контролиран от самата нея и никой не би следвало да посяга на неговата цялост и да се опитва да го контролира по какъвта и да било начин.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Насилие над жени 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.